Status Animarum:

 

XXII-b1 - 1899-1938

Arnoldus Franciscus Josephus Embregts 

 

Zoon van: Johannes Cornelius Embregts en Maria Magdalena Verhoeven

 

 


 

 

Biografie

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1890-1900 fiche 509 registratie 17/166

Arnoldus Franciscus Josephus Embregts XXII-b1 wordt op 7 maart 1899 geboren in wijk J nummer 107 te Tilburg.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 712 registratie 23/104

Arnoldus woont met zijn ouders, broeders en zuster in wijk J nummer 105, onder aanmerkingen is vermeld 1 augustus 1900 J 104.

 

Volkstelling Tilburg  1920-1921 fiche 1315 registratie 31/147

Arnoldus woont met zijn ouders, broeders en zuster aan het Lijnsheike 65, hij was net als zijn vader van beroep timmerman. Op 24 october 1938 is hij daar, 39 jaar oud, overleden en begraven op het kerkhof aan De Schans te Tilburg, zijn graf is daar nog steeds aanwezig.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad

 

 

 

 

 

Status Animarum:

 

XXII-b2-b- 1900-1964

Franciscus Johannes Josephus Embregts en Cornelia Geerdina van Iersel

Zoon van: Johannes Cornelius Embregts en Maria Magdalena Verhoeven

Dochter van: Antonius Cornelius van Iersel en Adriana Philomena Schuermans

 

 


 

 

Biografie

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1900-1910 fiche 712 registratie 23/104

Franciscus Johannes Josephus Embregts wordt op 21 maart 1900 geboren in wijk J nummer 105, onder aanmerkingen is vermeld 1 augustus 1900 J 104.

 

Volkstelling Tilburg 1909-1910 fiche 973 registratie 31/147

Franciscus Johannes Josephus woont met zijn ouders, broeders en zusters op het Lijnsheike 73, maart 1920 verhuizen ze naar het Lijnsheike 65. Op 10 juni 1918 vertrekt Franciscus van het Lijnsheike 73 naar Alphen om daar op 22 juli 1918 van terug te keren, hij was van beroep smid.

 

Volkstelling Tilburg 1920-1921 fiche 1315 registratie 31/147

Franciscus Johannes Josephus Embregts  XXII-b2-b woont met zijn ouders aan het Lijnsheike 65.

Op 29 december 1921 trouwt hij te Tilburg met Cornelia Geerdina van Iersel en vertrekt dan uit de ouderlijke woning naar het Lijnsheike 65. (58/123), vreemd! hij zal dus wel bij zijn ouders zijn gaan inwonen. Cornelia Gerdina van Iersel kwam van haar ouderlijke woning in de Kromstraat 6.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939 fiche 1450 registratie 58/123

Franciscus Johannes Josephus en Cornelia Geerdina verhuizen op 6 maart 1924 van het Lijnsheike 65 naar nummer 63.

Kinderen van Franciscus en Cornelia:

XXIII-b1 Maria Gerdina Joanna Embregts, dochter, geboren Tilburg 2 juni 1922

XXIII-b2 Antonius Adrianus Cornelis Embregts, zoon, geboren Tilburg 13 september 1923

XXIII-b3 Joannes Cornelius Antonius Embregts, zoon geboren Tilburg 3 december 1929

XXIII-b4 Geerdina Maria Cornelia Francisca Embregts, dochter, geboren Tilburg 3 december 1937

 

Bericht in de Nieuwe Tilburgse Courant van 4 juni 1959 over de zoon van Franciscus Johannes Josephus Embregts en Cornelia Geerdina van Iersel die op zaterdag 4 juni 1959 tijdens een voetbalwedstrijd  is overleden.

 

BEGRAFENIS

TOON EMBREGTS

In de parochiekerk "Theresia" werd hedenochtend een plechtige uitvaartdienst gehouden, welke werd opgedragen door pastoor Verschuren, voor de zielerust van A. A. C. Embregts, het SET-lid dat zaterdag tijdens een voetbal wedstrijd is overleden. De belangstelling was enorm. De stoet welke Toon naar zijn laatste rustplaats bracht was als volgt geformeerd: voltallig bestuur v.v. SET, Veteranen-afdeling SET, Jeugdafdeling, Apparaten afdeling Ned. Spoorwegen waar de heer Embregts werkzaam was, St. RaphaŽl en Bedrijfsbrandweer Ned. Spoorwegen. De eerste elftalspelers van SET fungeerden als slippendragers. De baar met het stoffelijke overschot werd in en uit de kerk gedragen door de OVST-spelers, waarvan Toon ook lid was, terwijl op het kerkhof de eerste elftalspelers van SET hun medespeler, welke ruim 20 jaar lid is bij SET, naar zijn laatste rustplaats droegen. Vele kransen dekten de baar, o.a. Brandweer N.S., OVST, afd. Voetbal OVST, Veteranenafd. SET, Collega's electrische afd. N.S., bestuur en leden van SET, terwijl ook van de vereniging "Virtus"uit Zevenbergen een krans aanwezig was.

 

 

 

Een bericht in het Brabants Dagblad van donderdag 21 april 2005 waarin ook Toon Embregts wordt genoemd.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad

 

 

 

 

 

Status Animarum:

 

XXII-b7v - 1908-2000

Nicolaas van Loon en Cornelia Petronella Catharina Embregts en hun nakomelingen

Dochter van: Johannes Cornelius Embregts en Maria Magdalena Verhoeven

Zoon van:

 

 


 

 

Biografie

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1900-1910 fiche 712 registratie 23/104

Cornelia Petronella Catharina Embregts XXII-b7v wordt op 29 juni 1908 geboren in wijk J nummer 104.

 

Volkstelling Tilburg 1909-1910 fiche 973 registratie 31/147

Cornelia Petronella Catharina woont met haar ouders, broeders en zusters op het Lijnsheike nummer 73, maart 1920 verhuizen ze naar het Lijnsheike 65.

 

Volkstelling Tilburg 1920-1921 fiche 1315 registratie 31/147

Cornelia Petronella Catharina Embregts woont bij haar ouders aan het Lijnsheike 65. Zij trouwt  te Tilburg met Nicolaas van Loon die op 11 juni 1951 te Tilburg is overleden. Op 9 october 1957 hertrouwd ze te Tilburg met Reinier Wilhelmus Toemen, weduwnaar van Johanna Maria van de Laar. Reinier Toemen was geboren te Heeze op 24 maart 1899 en voor de eerste keer  8 augustus 1929 te Stiphout getrouwd met Johanna Maria van de Laar. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren waarvan de oudste 27 jaar en de jongste 11 jaar oud was toen hij hertrouwde met Cornelia Embregts die zo plotseling een heel gezin kreeg te verzorgen. Reinier Wilhelmus Toemen was van beroep bakker en besteller bij de PTT, hij is op 30 december 1972 te Weert overleden.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad