Status Animarum:

 

XXIII-e1 - 1920-1981

Johannes Antonius Petrus Embregts en Henriëtte P.M. Becx

 

Zoon van: Petrus Cornelius Embregts en Maria Johanna Huberta van Luijk

Dochter van: In onderzoek

 


 

 

Johannes Antonius Petrus Embregts

 

 

Johannes Antonius Petrus Embregts wordt te Tilburg geboren op 13 maart 1920 als zoon van Petrus Cornelius Embregts en Maria Johanna Huberta van Luijk. Op 26-08-1952 trouwt hij te Tilburg met Henriëtte P.M. Becx, hij is te Tilburg overleden op 02-05-1981 en begraven op de begraafplaats West aan de Hoflaan te Tilburg.

 

Zij krijgen samen zes kinderen te weten:

 

XXIV-e1 Johanna M.C. Embregts, geboren te Tilburg 11-10-1953, trouwt met P. van Belkom

XXIV-e2 Henricus Aloysius Odulphus Maria Embregts, geboren te Tilburg 30-11-1954, trouwt te Tilburg 07-09-1984 met Jeanne Arnolda Johanna Maria van Poppel.

XXIV-e3 Petrus Antonius Johannes Odulphus Maria Embregts, geboren te Tilburg 02-02-1956, trouwt te Leeuwarden 13-06-1980 met Roberta Cornelia Van Wolde.

XXIV-e4 Odulphus E.J.M. Embregts, geboren Tilburg ..........

XXIV-e5 Marja Embregts, geboren Tilburg .........., trouwt te Tilburg .......... met Johannes Abraham Beun

XXIV-e6 Lian Embregts, geboren Tilburg ..........

 

Johannes Antonius Petrus Embregts was werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als hoofdbankwerker.

Hij is 43 jaar bestuurslid geweest van de Tilburgse voetbalvereniging NOAD.

 

 


De kinderen van Johannes en Henriëtte

 

 

XXIV-e1v Johanna M.C. Embregts getrouwd met P. van Belkom

 

Over dit echtpaar is verder nog niets bekend.

 

 

XXIV-e1 Henricus Aloysius Odulphus Maria Embregts en Jeanne Arnolda Johanna Maria van Poppel

 

Henricus Aloysius Odulphus Maria Embregts, roepnaam Henk, trouwt te Tilburg met Jeanne Arnolda Johanna Maria van Poppel, roepnaam Jeanette, die te Tilburg is geboren op 23-09-1952. Zij krijgen twee kinderen namelijk Gerardus Johannes Leonardus Maria en Marcus Henricus Maria. Het gezin wordt genoemd in gezinsblad 39.

 

 

XXIV-e3-z Petrus Antonius Johannes Odulphus Embregts en Roberta Cornelia Van Wolde

 

Petrus Antonius Johannes Odulphus Embregts, trouwt te Leeuwarden met Roberta Cornelia Van Wolde, van beroep bibliotheekcaresse, en te Leeuwarden geboren op 23-12-1956. Zij krijgen twee kinderen namelijk Antonius Johannes en Roberta Wilhelmina. Het gezin wordt genoemd in gezinsblad 39.

 

 

XXIV-e4 Odulphus E.J.M. Embregts

 

Odulphus E.J.M. Embregts wordt te Tilburg geboren op ..........

 

Op internet zijn in het jaar 2000 over Odulph de volgende berichten gepubliceerd

 

 

Nieuwsarchief Wageningen.Interstad

 

Heeft u nieuws over Wageningen te melden?

 

INTERSTAD NIEUWS WEEK 40 2000

 

Gehandicapten verkennen het internet met leerling-maatje

 

'Maar het is niet de bedoeling dat deze mensen daarna achter de digitale geraniums gaan zitten'

 

Van onze verslaggever ter plaatse

 

Op dinsdagmiddag zit lokaal 127 van de scholengemeenschap Pantarijn aan de Hollandseweg barstensvol. Twintig gehandicapten hebben zich daar met hun leerling-maatje verzameld om gedurende tien middagen kennis te maken met internet en computergebruik in het algemeen. Dat gebeurt onder de bevlogen leiding van de heer G. Enkelaar, docent informatica en coördinator van het project. De sfeer is geanimeerd en de uitleg is goed te volgen aan de hand van rechtstreeks vanuit de computer geprojecteerde beelden op een van de muren van het leslokaal.

Vast leerling-maatje
De cursus, die medio september van start ging, is een initiatief van de Stiching Voorzieningen Gehandicapten Wageningen (SVGW), in samenwerking met de gemeente Wageningen en Pantarijn. Voor mensen die zeer beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid biedt internet heel veel mogelijkheden. Maar dan moeten ze eerst wel weten hoe ze die kunnen benutten. En daarvoor moet je iets van computers weten. Veel mensen met een lichamelijke handicap kunnen door hun specifieke beperkingen niet zo maar ergens een computercursus volgen, terwijl juist zij daar veel aan zouden hebben. Vandaar deze speciaal voor hun ontworpen cursus-op-maat. Een heel bijzonder aspect is ook het leren met een vast leerling-maatje. Hierover zijn de cursisten echt heel enthousiast. In overleg kan deze leerling zelfs thuis meehelpen als iets niet lukt. Ik ben heel blij dat dit allemaal gelukt is, en ook wel trots op de school die dit mogelijk maakt en de leerlingen die eraan meewerken, vertelt Gabriël Enkelaar. Hij voegt er waarschuwend aan toe: Anderzijds is het ook weer niet de bedoeling dat die mensen voortaan maar achter de digitale geraniums gaan zitten, omdat ze zo leuk onder de pannen zijn met hun computer. Maar het biedt hen wel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe contacten te leggen en een aantal zaken via internet te regelen die hun nu veel tijd en moeite kosten.

Leuke sites
Wat de voordelen van de cursus zijn, wordt meteen duidelijk gemaakt door een van de cursisten die voor de groep een aantal leuke sites heeft opgespoord. Eén ervan is de site van de Openbare Bibliotheek Wageningen. Een interessante service van de bibliotheek-site is dat mensen die minder mobiel zijn, via de site hun boeken, cd's en cd-roms kunnen bestellen en aan huis laten brengen.
Ook voor Wageningen Interstad heeft Gabriël Enkelaar waardering: Wij hebben vorige week een bezoek aan jullie site gebracht. De cursisten vonden die virtuele wandeling via panorama's erg leuk. Ze hopen dat er nog veel meer links aan toegevoegd worden. Verder is de site voor deze doelgroep vooral interessant vanwege het lokale aspect. Want deze mensen moeten het toch vooral hebben van gebeurtenissen en contacten in hun directe omgeving.
Behalve het vertrouwd leren raken met internet, krijgen de deelnemers aan het begin van elke sessie een stukje theorie, bijvoorbeeld wat men kan doen met bestandsbeheer, volgens Enkelaar een duur woord voor hoe je iets in je computer bewaart en later nog kan terugvinden. Cursisten die zich nog meer in de theorie willen verdiepen, kunnen ook boeken lenen over een aantal onderwerpen. Verder is het de bedoeling dat de deelnemers tijdens de cursus ervaring opdoen met computerprogramma's die speciaal gemaakt zijn voor mensen met een handicap en informatie krijgen over specifieke computeraanpassingen en de bijbehorende subsidie- en sponsoring-mogelijkheden.

Deskundige aanschaf
Een cursus is leuk, maar als je thuis geen computer hebt, schiet je er nog niet veel mee op. Ook daar heeft de cursuscoördinator iets op bedacht. Met het Wagenings computerbedrijf Mitos is afgesproken dat de cursisten een korting kunnen krijgen op de aanschaf van een computer bij dat bedrijf. Op de site van Mitos kan men met behulp van een invulformulier zelf zijn computer samenstellen en bestellen. Dat is allemaal heel klantvriendelijk, maar je moet er wel verstand van hebben, waarschuwt Enkelaar zijn cursisten. Daarom heeft hij Mitos uitgenodigd om op de volgende cursusmiddag aanwezig te zijn. Enkelaar raadt zijn cursisten aan voorzichtig te zijn met de aanschaf van een tweedehands computer: Als je iets koopt voor een paar honderd gulden, loop je de kans dat je met een behoorlijk verouderd systeem wordt opgescheept. Vooral met het oog op surfen op het internet en bijvoorbeeld iets downloaden kan dat voor teleurstellingen zorgen.

Gaten dichten
In het tweede gedeelte van de cursus gaan de cursisten zelf aan de slag. Ze kunnen daarvoor terecht in het zogenaamde Studiehuis, waar het wat ruimer en rustiger is. Deelnemer Odulph Embregts, die de cursus onder onze aandacht bracht, bekent dat hij wel al vertrouwd was met een aantal computermogelijkheden, maar doordat hij dit zichzelf heeft aangeleerd, moet hij nog wel wat gaten dichten: Bijvoorbeeld bestandsbeheer. Ik wist wel zo'n beetje hoe het moest, maar daarnet heb ik toch nog wat bijgeleerd. Ik vind het ook gewoon prettig om mee te doen. Het geeft meer houvast, er zit structuur in. En ik kan de hulp inroepen van mijn leerling-maatje als het echt niet lukt. Mijn rechterhand kan ik niet gebruiken, dat levert dus beperkingen op bij bepaalde toetsencombinaties.

 

 

Zelf aan de slag in het Studiehuis: Foto links Odulph Embregts met zijn leerling-maatje en foto rechts Kees Buitendijk met zijn leerling-maatje. (Foto's: Rockingstone).

Eigen bijdrage
De cursusdeelnemers betalen voor de cursus een eigen bijdrage van 25 gulden, de rest is gesubsidieerd door de gemeente. Voor de cursus was méér belangstelling dan er plaatsen waren. Hierdoor kwamen alleen Wageningse gehandicapten in aanmerking voor een plaats. Verder is er de regel dat bij een te grote belangstelling, eerst de mensen aan de beurt zijn die rolstoelgebonden zijn of op een andere manier ernstige beperkingen hebben.
Duidelijk is dat er veel behoefte is aan dergelijke initiatieven, en hopelijk komen er nog vele gelijksoortige projecten voor Wageningse gehandicapten.

 

 

Nieuwsarchief Wageningen.Interstad

 

Heeft u nieuws over Wageningen te melden?

 

INTERSTAD NIEUWS WEEK 48 2000

 

Feestelijke uitreiking certificaten gehandicapte cursisten

 

Van onze verslaggever

 

Gisteren, op dinsdag 28 november, ontvingen de negentien deelnemers aan de cursus ‘Met een handicap de digitale snelweg op een ict-certificaat uit de handen van hun ‘buddy’. Het laatste cursusblok, gevolgd door de uitreiking en een gezellig samenzijn, vond plaats van 15.30 tot 17.30 uur in het computerlokaal van de scholengemeenschap Pantarijn aan de Hollandseweg. Wethouder Apeldoorn (gehandicaptenbeleid) was aanwezig bij de uitreiking en sprak zijn waardering uit over het initiatief. Projectcoördinator Enkelaar (l) en wethouder van Apeldoorn bij

uitreiking certificaten.

Het is een zeer geslaagd project geweest,’ zegt ook de heer G. Enkelaar docent informatica en coördinator van het project. ‘We gaan hiermee door, om te beginnen voor de mensen die bij de aanmelding van deze cursus uit de boot vielen. Verder is het de bedoeling om een dergelijke cursus aan te bieden aan mensen met een lichte verstandelijke handicap. Ik vind het een verheugend feit dat de gemeente een regeling heeft getroffen om de cursisten financieel te ondersteunen bij de aanschaf van een computer. Het gaat de goede kant uit. En natuurlijk ben ik trots op de leerling-maatjes die zich zo geweldig hebben ingezet om deze cursus tot een succes te maken. Odulph Embregts blij met certificaat, overhandigd door zijn leerling- maatje.

 

Foto: Joël Boon, Rockingstone©)

Ik heb begrepen dat er al vijf mensen bij de gemeente hebben aangeklopt voor een bijdrage in de aanschaf van een eigen computer, zegt Odulph Embregts, een van de cursisten. Helaas val ik zelf net uit de boot, want de bijdrage is inkomensafhankelijk, en mijn inkomen is net iets te hoog. Hoewel dat ook geen vetpot is. Ik hoop daarom dat het er ooit van komt dat de gemeente alle Wageningse gehandicapten een gratis internetaansluiting via de kabel aanbiedt, ongeacht de hoogte van hun inkomen. Alle studentenflats krijgen een internetaansluiting via het glasvezelnet tegen een huurverhoging van twintig gulden per maand. Zo’n internetaansluiting voor gehandicapten, maar dan zonder huurverhoging, volgens mij moet dat financieel haalbaar zijn voor de gemeente.
Wij zijn namelijk toch al niet zo mobiel, om het eufemistich uit te drukken, en internet biedt ons geweldige mogelijkheden. Ik zit elke dag op internet, al vóór de cursus hoor, want die heb ik gevolgd om wat meer toeters en bellen te leren kennen van allerlei programma’s. Een hoop cursisten wist eigenlijk nog niks over internet, nou, die hebben de smaak intussen wel te pakken! We zijn niet meer weg te sláán van de digitale snelweg. Als de gemeente nou nog eens over de brug zou willen komen, dan zou het helemaal perfect zijn.’

Vooruit, gemeente Wageningen, open het hart en de portemonnee…

 

Cursisten blij met rijbewijs voor de digitale snelweg, ontvangen uit handen van hun maatje. (Foto: Joël Boon, Rockingstone©)

 

 

 

XXIV-e5v Marja Embregts en Johannes Abraham Beun

 

Over dit echtpaar is verder nog niets bekend.

 

 

XXIV-e6v Lian Embregts

 

Over Lia is verder nog niets bekend

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad