Status Animarum:

 

XXII-c4-e - 1890-1948

Petrus Cornelius Embregts en Maria Johanna Huberta van Luijk

 

Zoon van: Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts

Dochter van: Johannes Hubertus van Luijk en Antonia Lucia van der Heijden

 

 


 

 

Petrus Cornelius Embregts zoon van Franciscus Dionisius Embregts en Joanna Gijsbregts echtgenoot van Maria Johanna Huberta van Luijk

Maria Johanna Huberta van Luijk dochter van Johannes Hubertus van Luijk en Antonia Lucia van der Heijden echtgenote van Petrus Cornelius Embregts

 

 

Biografie

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Op 4 mei 1918 komt Petrus Cornelius vanuit Teteringen aan bij zijn broeder Marinus Josephus in de Hasseltstraat 122 (26/111).

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 1144 registratie 83/187

Op zondag 23 februari 1919 trouwt Petrus Cornelius Embregts XXII-c4-e te Helmond met Maria Johanna Huberta van Luijk, dochter van Johannes Hubertus van Luijk en Adriana Lucia van der Heijden, ze vestigen zich in de Hoefzijstraat 4 (83/187). Petrus kwam van de Hasseltstraat 122 (26/111) en Maria zijn vrouw op 22 februari 1919 van Helmond. Op 29 december 1919 verhuizen ze naar de Goirkestraat 36. Petrus was van beroep wollenstoffenwever.

Kinderen van Petrus en Maria:

Johannes Antonius Petrus Embregts, zoon, geboren Tilburg 13 maart 1920

 

Volkstelling Tilburg 1920-1921 fiche 1518 registratie 63/187

Petrus Cornelius Embregts en Maria Johanna Huberta van Luijk wonen met hun gezin in de Goirkestraat 36 (63/187), op 5 november 1928 verhuizen ze naar de Schaepmanzijstraat 30 en op 7 januari 1935 naar het Schaepmanplein 24 (63/187). Petrus Cornelius was van beroep wever.

Tot het gezin behoorden de volgende personen:

XXIII-e1 Johannes Antonius Petrus Embregts, zoon, geboren Tilburg 13 maart 1920

XXIII-e2 Augustinus Antoinetta Petrus Embregts, zoon, geboren Tilburg 31 juli 1921 en overleden Tilburg 17 april 1925

XXIII-e3 Hendrikus Franciscus Josephus Embregts, zoon, geboren Tilburg 20 maart 1923

XXIII-e4 Johanna Philomena Antonia Embregts, dochter, geboren Tilburg 19 juni 1924

XXIII-e5 Antonia Gerdina Maria Embregts, dochter, geboren Tilburg 24 juni 1926

XXIII-e6 Laurentius Petrus Johannes Embregts, zoon, geboren Tilburg 31 october 1929

 

Johannes Antonius Petrus Embregts trouwt te Tilburg op 26-08-1952 met Henriėtte P.M. Becx en krijgen 6 kinderen die genoemd worden in het gezinsblad 20.

 

Hendrikus Franciscus Josephus Embregts trouwt te Tilburg op 23-08-1949 met Helena Franken en krijgen 3 kinderen die genoemd worden in het gezinsblad 21.

Hendrikus was van beroep opzichter bij het Gemeentelijk Gasbedrijf van Tilburg.

 

Johanna Philomena Antonia Embregts heeft geen geluk gehad in haar korte leven. Zij trouwt te Tilburg op 17-07-1951 met Gerardus Martinus Joannes Verreijt en is acht maanden later in het kraambed overleden.

 

Antonia Gerdina Maria Embregts trouwt te Tilburg op 30-01-1951 met Antonius C.J. van Tongeren en krijgen 2 kinderen die zijn genoemd in het gezinsblad 21.

 

Laurentius Petrus Joannes Embregts trouwt te Mill op 17-10-1957 met Josephina Maria Berends en krijgen 4 kinderen die zijn genoemd in het gezinsblad 22.

 

Persoonskaart van Petrus Cornelius Embregts, nummer 63/187, 11-06-1942

Registratie bevolkingsregister 63/187, Schaepmanstraat 124, Tilburg

Persoonsbewijs, nummer PB 50884, afgegeven 10-10-1941

 

Persoonskaart van Maria Johanna Huberta van Luijk, nummer 63/187, 02-06-1939

Registratie bevolkingsregister 63/187, Schaepmanstraat 124, Tilburg

Persoonsbewijs, nummer PB 50885, afgegeven 10-10-1941

 

Huwelijksafkondiging Helmond 30 januari 1919

Afkondiging I  Februari

Afkondiging II Februari

 

Ik heb de eer U te berichten dat op den eerstvolgenden Zaterdag in deze gemeente afkondiging zal geschieden van het voorgenomen huwelijk tusschen:

Petrus Cornelis Embregts oud 29 jaren: van beroep spinner wonende te Tilburg zoon van Franciscus Dionisius Embregts, wever, wonende te Tilburg en van Johanna Gijsbregts, overleden en Maria Johanna Huberta van Luijk, oud 30 jaren, van beroep fabrieksarbeidster wonende te Helmond dochter van Johannes Hubertus van Luijk, overleden en van Antonia Lucia van der Heijden, zonder beroep, wonende te Helmond.

Ik verzoek U gelijke afkondiging, in Uwe Gemeente te doen plaats hebben en mij, onmiddelijk na afloop van den termijn, bedoeld bij al.1 van art. 130 B.W., het bewijs der gedane afkondiging te doen toekomen.

 

Den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

          in de Gemeente Helmond

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad