Status Animarum:

 

XXII-c1-c - 1886-1957

Johannes Cornelius Embregts zijn 1e vrouw Maria Cornelia Beeris en zijn 2e vrouw Gerarda Cornelia Maria Verhoof

Zoon van: Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts

1e vrouw dochter van: Petrus Beeris en Norberta Cornelia Stijnen

2e vrouw dochter van: Johannes Josephus Verhoof en Helena Mommers

 

 


 

 

 

Johannes Cornelius Embregts 25-03-1886 - 27-09-1957 en Maria Cornelia Beeris 06-09-1888 - 31-12-1918

bij hun huwelijk op 22 januari 1913

 

 

 

Johannes Cornelius Embregts 25-03-1886 - 27-09-1957 en Gerarda Cornelia Maria Verhoof 04-04-1895 - 25-02-1957

bij hun huwelijk op 17 juni 1941

 

 

 

Biografie

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Johannes Cornelius Embregts XXII-c, roepnaam Jan, is geboren op 25 maart 1886 in wijk L nummer 84 (16/89) te Tilburg en was het eerste kind uit het grote gezin van Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts. Begin 1900 verhuisd het gezin naar wijk K (Koestraat) nummer 1165 (29/150), op 31 mei 1904 naar L 314, op 2 augustus 1905 naar L 215b en op 16 november 1908 naar L 297 (29/150). Johannes werkte toen al en was van beroep fabriekarbeider.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 921 registratie 18/147

Johannes Cornelius woont met zijn ouders, broers en zusters in de Hoekschestraat 5 (18/147) , op 19 januari 1911 verhuisd het gezin naar het Wilhelminapark 73 en op 7 april 1913 naar de Uitweg 3 (18/147). Als Johannes Cornelius trouwt vertrekt hij naar  de Goirkestraat 110 (59/190).

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 77 registratie 59/190

Toen Johannes Cornelius 26 jaar oud was overleed zijn moeder Johanna Gijsbregts, enkele maanden later trouwt hij met Maria Cornelia Beeris de dochter van Petrus Beeris en Norberta Cornelia Stijnen en betrekken zij een woning in de Goirkestraat 110 (59/190) te Tilburg. Lang hebben zij op dit adres niet gewoond en binnen een paar jaar verhuizen zij verschillende keren; op 24 januari 1914 naar de Houtstraat 9, op 25 september 1914 naar het Smidspad 16, op 18 januari 1916 naar de van Hogendorpstraat 50 en op 6 september 1918 naar de Schaepmanstraat 61.

Kinderen van Johannes en Maria Cornelia:

XXIII-c1 Johannes Franciscus Petrus, zoon, geboren in de Goirkestraat 110 op 19 october 1913, vertrekt op 17 februari 1919 naar de schoonouders van Johannes in de van Hogendorpstraat 50 (12/76) en vertrekt vandaar op 3 juli 1925 naar het weeshuis van de Fraters in de Gasthuisstraat 68 (72/23)

XXIII-c2 Norberta Petronella Maria, dochter, geboren aan het Smidspad 16 op 24 december 1914, vertrekt op 17 februari 1919 naar naar de schoonouders van Johannes in de van Hogendorpstraat 50 (12/76) en vertrekt van daar met haar tante Cornelia Joanna Maria Beeris- Hexspoor op 20 augustus 1920 naar de Kruisstraat 49 (64/90).

XXIII-c3 Philomena Johanna Maria Francisca, dochter, geboren in de van Hogendorpstraat 50 op 28 augustus 1917, vertrekt op 17 februari 1919 naar naar de schoonouders van Johannes Cornelius in de van Hogendorpstraat 50 (12/76) en vertrekt vandaar op 3 juli 1925 naar 74/45.

In de Houtstraat en het Smidspad woont ook tijdelijk Joanna Cornelia Embregts, de oudste zus van Johannes die op 23 mei 1914 was gekomen van het ouderlijk huis aan de Uitweg 3 (18/147) en op 13 october 1914 vertrekt naar 69/65.

Ook de vader van Johannes heeft vanaf 17 december 1920 tijdelijk bij zijn zoon in de Schaepmanstraat ingewoond, weduwnaar Franciscus Dionisius Embregts kwam van de Uitweg 3 (18/147).

 

Op 31 december 1918 overlijd Maria Beeris, de vrouw van Johannes en blijft hij achter met drie kinderen waarvan de oudste dan vijf- en de jongste amper één jaar oud is. Het zal voor Johannes niet eenvoudig zijn geweest om zijn kinderen op te voeden want op 15 februari 1919 verhuizen zijn kinderen van de Schaepmanstraat 61 (59/190) naar zijn schoonouders in de van Hogendorpstraat 50 (12/76). Norberta Petronella Maria vertrekt vandaar op 20 augustus 1920 naar een schoonzus van Johannes, Cornelia Joanna Maria Beeris en haar echtgenoot Martinus Joannes Hexspoor, in de Kruisstraat 49 (64/90).

 

Volkstelling Tilburg 1920-1921 fiche 1456 registratie 59/190

Johannes Cornelius Embregts woont in de Schaepmanstraat 61 (59/190), hij is van beroep wollenstoffenwever.

Bij hem woont ook zijn vader Franciscus Dionisius die op 17 december 1920 van de Uitweg 3 (18/147) was gekomen en op 20 december 1921 ambtshalve voor een telling naar Leusden bij Utrecht vertrekt.

Hoe is het verder met zijn kinderen gegaan:

Johannes Franciscus Petrus Embregts, geboren Tilburg 19 october 1913, vertrekt op 3 juli 1925 van zijn grootouders in de van Hogendorpstraat 50 naar het weeshuis van de Fraters in de Gasthuisstraat 68 (72/23), en vertrekt daar op 26 november 1927 naar zijn vader in de Schaepmanstraat 61 (59/190)

Philomena Johanna Maria Francisca Embregts, geboren Tilburg 28 augustus 1917

vertrekt op 3 juli 1925 van haar grootouders in de van Hogendorpstraat 50 naar 74/45 vanwaar ze op 8 augustus 1936 vertrekt naar haar vader in de Schaepmanstraat 61 (59/190), ze is op 1 juli 1939 te Ginneken overleden (akte 473).

Norberta Petronella Maria Embregts, geboren Tilburg 24 december 1914 vertrekt op 20 augustus 1920 van haar grootouders met haar tante Cornelia Joanna Maria Beeris- Hexspoor naar de Kruisstraat 49 (64/90) waar zij tot 3 juli 1925 heeft gewoond en op genoemde datum vertrekt naar 74/45.

 

Persoonskaart van Johannes Cornelius Embregts, nummer 59/190, 13-04-1942

Registratie bevolkingsregister 59/190, Schaepmanstraat 61 Tilburg

Persoonsbewijs, nummer PB 42046, afgegeven 19-09-1941

25-05-1956, Lange Nieuwstraat 200

 

Persoonskaart van Gerarda Cornelia Maria Verhoof, nummer 20/160 en 59/190, 19-12-1940

Registratie bevolkingsregister 20/160, Hoogvensestraat 114, Tilburg

Persoonsbewijs, nummer PB 11707, afgegeven 25-06-1941

26-05-1941, Lancierstraat 36, Tilburg

17-06-1941, Schaepmanstraat 61, Tilburg

25-05-1956, Lange Nieuwstraat 200, Tilburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad