Status Animarum:

 

XXI-b - 1866-1939

Johannes Cornelius Embregts en Maria Magdalena Verhoeven

Zoon van: Arnoldus Embregts en Johanna Maria van de Sande

Dochter van: Francis Verhoeven en Maria Cornelia Koolen

 

 


 

 

Biografie

 

 

Arnoldus Embregts, de vader van Johannes Cornelius, was  van beroep timmerman die als zelfstandig aannemer zijn beroep uitoefende. Zijn zoon Johannes Cornelius is later in zijn voetsporen getreden waarschijnlijk samen met zijn broer Andreas Martinus.

Op 18 juni 1928 diende landbouwer Nicolaas Schalken aan de  Pater Donderstraat 1 te Tilburg een aanvraag voor vergunning in bij het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tilburg, voor het oprichten of vernieuwen van een gebouw, in dit geval een nieuw te bouwen veestal en graanschuur aan de Pater Donderstraat kadastraal bekend Sectie A nummer 2187. Met de uitvoering van het bouwwerk zou belast worden Embregts (bedoeld wordt Johannes Cornelius) wonende te Tilburg aan het Lijnsheike nummer 65.

De bouwsom bedroeg 4070 gulden waarbij vermeld dat de drekstoffen zouden worden afgevoerd naar een gierput en de drinkwatervoorziening zou plaats vinden door middel van een pomp.

 

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1890-1910 fiche 509 registratie 17/166

Johannes Cornelius Embregts XXI-b en Maria Magdalena Verhoeven trouwen te Tilburg op 26 januari 1898 en  gaan wonen in wijk J nummer 107 (17/166). Johannes die van beroep timmerman was kwam van de ouderlijke woning in wijk J nummer 106 (17/105), Maria Magdalena Verhoeven kwam van de woning van haar broer Arnoldus Franciscus Verhoeven die getrouwd was met Johanna van den Hurck in wijk F nummer 171 (12/166). Op 7 maart 1899 wordt hun zoon Arnoldus Franciscus Josephus geboren.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1900-1910 fiche 712 registratie 23/104

Johannes Cornelius XXI-b en Maria Magdalene wonen met hun in wijk J nummer 105 (23/104), onder aanmerkingen is vermeld 1 augustus 1900 J 104.

Kinderen van Johannes en Maria:

XXII-b1 Arnoldus Franciscus Josephus, zoon, geboren Tilburg 7 maart 1899

XXII-b2 Franciscus Johannes Josephus, zoon, geboren Tilburg 21 maart 1900

XXII-b3 Maria Odrada Cornelia, dochter, geboren Tilburg 20 april 1902  en overleden Tilburg 30 mei 1904

XXII-b4 Adrianus Cornelius Leocadius, zoon, geboren Tilburg 20 juni 1903 en overleden Tilburg 23 augustus 1903

XXII-b6 Maria Odrada Cornelia, dochter, geboren Tilburg 20 september 1905 en overleden Tilburg 22 maart 1906

XXII-b7 Cornelia Petronilla Catharina, dochter, geboren Tilburg 29 juni 1908

XXII-b8 Leocadius Adrianus Maria, zoon, geboren Tilburg 28 october 1909

 

Volkstelling Tilburg 1909-1910 fiche 973 registratie 31/147

Johannes Cornelius en Maria Magdalena wonen met hun  gezin aan het Lijnsheike 73, in maart 1920 verhuizen ze naar het Lijnsheike nummer 65, Johannes Cornelius is van beroep timmerman.

Kinderen van Johannes en Maria:

Arnoldus Franciscus Josephus Embregts, zoon, geboren 7 maart 1899, beroep timmerman

Franciscus Johannes Josephus Embregts, zoon, geboren 21 maart 1900, beroep smid, vertrekt op 10 juni 1918 naar Alphen en keert daarvan op 22 juli 1918 weer terug.

Cornelia Petronilla Catharina Embregts, dochter, geboren 29 juni 1908

Leocadius Adrianus Maria Embregts, zoon, geboren 28 october 1909

Andreas Martinus Embregts, broeder, beroep timmerman, vertrekt op 18 februari 1910 naar 66/159 de Lijnschestraat 17 en keert op 21 maart 1916 weer terug van de Lijnschestraat 17.

XXII-b9 Maria Joanna Petronella Embregts, dochter, geboren 20 februari 1912 overleden 16 augustus 1913

XXII-b10 Joanna Maria Petronella Embregts, dochter, geboren 5 augustus 1916, overleden 8 december 1917

 

Volkstelling Tilburg 1920/1921 fiche 1315 registratie 31/147

Johannes Cornelius en Maria Magdalena wonen met hun gezin aan het Lijnsheike nummer 65. (31/147), Johannes Cornelius is hier op 4 februari 1939 en Maria Magdalene op 21 november 1933 overleden.

Kinderen van Johannes en Maria:

Arnoldus Franciscus Josephus Embregts, zoon, beroep timmerman, hier overleden op 24 october 1938

Cornelia Petronilla Catharina Embregts, dochter, geboren Tilburg 29 juni 1908

Leocadius Adrianus Maria Embregts, zoon, geboren Tilburg 28 october 1909, vertrekt op 4 juni 1938 naar het Lijnsheike 92 (61/894).

Andreas Martinus Embregts, broeder, geboren Tilburg 26 juni 1872, beroep timmerman, vertrekt 14 april 1922 naar de Stokhasseltstraat 6 (31/40)

Franciscus Joannes Josephus Embregts, zoon, geboren Tilburg 21 maart 1900, beroep smid, vertrekt op 29 december 1921 naar het Lijnsheike 65 ( 58/123)

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad