Status Animarum:

 

XXI-a4-c - 1860-1944

Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts

 

Zoon van: Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden

Dochter van: Marijnes Gijsbregts en Clara Diepstraten

 

 


 

 

Biografie

 

 

 

Franciscus Dionisius Embregts in 1942 gefotografeerd op de trappen van de oude ingang van het Paleis Raadhuis aan het Willemsplein te Tilburg, bij het huwelijk van zijn kleindochter Johanna Cornelia Tagage en Josephus Petrus Smits.

Naast Franciscus zijn kleindochter Maria Joanna Petronella Tagage die deze foto in 2007 aan mij beschikbaar stelde.

 

 

 

De Bredascheweg te Tilburg met rechts de beeldengalerij van het kerkhof. In het eerste huis rechts, voorbij de beeldengalerij woonde Marijnes Gijsbregts de schoonvader van Franciscus. Naast zijn huis lag een weiland met een paardenstal voor zijn paarden omdat hij naast landbouwer ook nog vrachtrijder was. Elke week onderhield hij een geregelde vrachtdienst op Breda. Ter plaatse van het weiland ligt nu de Wilgenstraat.

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Volkstelling Tilburg 1879-1880 fiche 364 registratie 16/89

Franciscus Dionisius Embregts XXI-a4-c is te Tilburg op 21 december 1860 geboren als vierde kind van Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden. Op 18 november 1885 trouwt hij te Tilburg met Johanna Gijsbregts, dochter van Marijnes Gijsbregts en Clara Diepstraten. Het jonge paar gaat wonen in wijk L nummer 84 (16/89) Franciscus, die van beroep wever was, kwam van de ouderlijke woning L 245 en Johanna van B 628. Op nummer 84 worden hun zonen Johannes Cornelius en Marinus Josephus geboren.

 

Volkstelling Tilburg 1889-1890 fiche 538 registratie 23/59

Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts wonen met hun gezin in wijk L nummer 236 (23/59)onder aanmerking is vermeld, 11 april 1899 naar wijk K nummer 1165 nieuw.

Het gezin telt inmiddels acht kinderen:

XXII-c1 Johannes Cornelius, zoon, geboren Tilburg 25 maart 1886

XXII-c2 Marinus Josephus, zoon, geboren Tilburg 27 maart 1887

XXII-c4 Petrus Cornelius, zoon, geboren Tilburg 23 januari 1890

XXII-c5 Joanna Cornelia, dochter, geboren Tilburg 23 november 1891

XXII-c6 Clara Maria, dochter, geboren Tilburg 30 mei 1894

XXII-c7 Laurentius Henricus, zoon, geboren Tilburg 1 april 1896

XXII-c8 Basilla Nicolasina, dochter, geboren Tilburg 6december 1897

XXII-c9 Adrianus, zoon, geboren Tilburg 9 april 1899

De laatste zes zijn geboren in wijk L nummer 236.

 

Volkstelling Tilburg 1900-1910 fiche 741 registratie 29/150

Franciscus en Johanna wonen met hun gezin in wijk K nummer 1165 de huidige Koestraat (29/150), Franciscus was wever, onder aanmerkingen staat vermeld 31 maart 1904 L 314, 2 april 1905 L 325b en 16 november 1908 L 297.

Ze hebben inmiddels 13 kinderen:

Johannes Cornelius, zoon, beroep fabriekarbeider, geboren Tilburg 25 maart 1886

Marinus Josephus, zoon, geboren Tilburg 27 maart 1887, vertrekt op 26 februari 1908 naar Nijmegen

Petrus Cornelius, zoon, geboren Tilburg 23 januari 1890

Joanna Cornelia, dochter, geboren Tilburg 23 februari 1891

Clara Maria, dochter, geboren Tilburg 30 mei 1894

Laurentius Henricus, zoon, geboren Tilburg 1 april 1896

Basilla Nicolasina, dochter, geboren Tilburg 6 december 1897 en overleden Tilburg 2 januari 1900

Adrianus, zoon, geboren Tilburg 9 april 1899 en overleden Tilburg 22 october 1901

XXII-c10 Clara Catharina, dochter, geboren Tilburg 13 januari 1901

XXII-c11 Adrianus Josephus, zoon, geboren Tilburg 21 augustus 1902

XXII-c12 Philomena Antonetta, dochter, geboren Tilburg 25 januari 1904

XXII-c13 Paulus Antonius, zoon, geboren Tilburg 30 juli 1905

XXII-c14 Henricus Paulus, zoon, geboren Tilburg 29 mei 1908

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 921 registratie 18/147

Franciscus Dionisius Embregts en Johanna Gijsbregts wonen met hun gezin in de Hoekschestraat 5, op 19 januari 1911 verhuizen ze naar het Wilhelminapark 173 en op 1 april 1913, een half jaar na het overlijden van zijn vrouw, naar de Uitweg 3 waar dan nog zijn moeder Wilhelmina van Beurden woont.

Mijn moeder heeft wel eens verteld dat ze bij vader thuis aan het Wilhelminapark een een winkel hebben gehad waar potten en pannen werden verkocht, het was een smal huis wat stond in de bocht naar de Veldhovenstraat voorbij de Stedekestraat.

 

Na het overlijden van zijn vrouw Johanna Gijsbregts op 29 augustus 1912 blijft Franciscus achter met welgeteld 11 kinderen, de oudste is dan 26 jaar en de jongste, mijn vader, vier jaar oud. Al vlug bleek dat Franciscus niet in staat was voor zijn kinderen te zorgen en werd hem het ouderschap over zijn minderjarige kinderen ontnomen. De twee jongste meisjes Clara Catharina en Philomena Antonetta en drie jongste zonen Adrianus Josephus, Paulus Antonius en Henricus Paulus werden geplaatst in instellingen van de voogdijraad. De drie jongste zonen kwamen terecht in het internaat Huize Nazareth dat werd geleid door de Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg. De twee jongste meisjes werden geplaatst in het weeshuis van de zuster van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Oude Dijk te Tilburg.

 

Hoe verging het Franciscus Dionisius en zijn kinderen zo kort na het overlijden van vrouw en moeder Johanna Gijsbregts.

 

Johannes Cornelius Embregts, van beroep wollenstoffenwever,  trouwt op 22-01-1913 met Maria Cornelia Beeris en vertrekt naar de Goirkestraat 110 (59/190).

Marinus Josephus Embregts keert op de uitweg 3 (18/147), op 9 april 1914 ambtshalve terug uit Nederlands Oost-IndiŽ en vertrekt op 16 juni 1915 naar de Dongenscheweg 4d (69/124) hij vertrekt van daar naar de woning van zijn schoonouders aan de Dongenscheweg 6 (9/177), trouwt op 18 augustus  1915 met Philomena Cornelia van Dijk en gaan inwonen bij de ouders van Philomena. Marinus Josephus was van beroep wollenstoffenwever.

Petrus Cornelius Embregts vertrekt op 14 maart 1913 naar de Oude Donkerstraat 14 (68/86) Op 13 mei 1914 vertrekt hij vandaar naar Teteringen. Op 23 februari 1919 trouwt Petrus te Helmond met Maria Johanna Huberta van Luijk. Volgens het bevolkingsregister van Tilburg 1910-1920 woont Petrus Cornelius met zijn gezin in de Hoefzijstraat 4.

Joanna Cornelia Embregts vertrekt op 23 mei 1914 naar de woning van haar broer Johannes Cornelius in de Goirkestraat 110 (59/190). Joanna was van beroep schoenplakster. Op 13 october 1914 vertrekt ze vandaar naar 69/65. Op 17 november 1915 vertrekt ze vanuit de Uitweg 3 naar de Dongenscheweg 6 (9/177)

Clara Maria Embregts vertrekt op 23 januari 1914 naar de Heuvelstraat 12 (68/190) en keert daarvan op 6 april 1914 terug aan de Uitweg 3. Clara was van beroep dienstbode maar is ook nog een tijdje doozenplakster geweest. Op 17 november 1915 vertrekt ze, met haar dochter Johanna Cornelia, naar de Dongenscheweg 6 (9/177). Op 14 september 1916 vertrekt Clara Maria naar de Lochtstraat 28 (70/61) waarvan ze op 2 maart 1917 vertrekt naar de Wilhelminastraat 38 te Eindhoven. Haar dochter Johanna Cornelia vertrekt op 24 februari 1916 van de Dongenscheweg 6 naar het weeshuis van de Zuster van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Oude Dijk te Tilburg (62/163) vanwaar ze op 21 mei 1918 naar Oss vertrekt.

Laurentius Henricus Embregts vertrekt op 27 januari 1915 naar de Rielscheweg 33 (69/82) en keert op 19 september 1916 daar vandaan weer terug aan de Uitweg 3. Op 16 november 1918 vertrekt hij naar de woning van zijn broer Marinus Josephus in de Hasseltstraat 122 (26/111). Laurentius Henricus was van beroep draadmaker. Op 12 maart 1920 keert Laurentius van de Hasseltstraat 122 terug aan de Rielscheweg 52 (bij de volkstelling van 1910 nummer 4)

Clara Catharina Embregts vertrekt vanaf de Uitweg 3 op 23 december 1918 naar het weeshuis van de zusters Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Oude Dijk te Tilburg (62/173). Op 8 augustus 1919 vertrekt ze vandaar naar Eindhoven.

Adrianus Josephus Embregts vertrekt op 17 mei 1918 vanuit de Uitweg 3 naar het weeshuis van de fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid in de Nazarethstraat (64/59) waar vandaan hij op 15 juli 1924 vertrekt naar  de Broekhovenscheweg 107.

Philomena Antonetta Embregts vertrekt vanaf de Uitweg 3 op 23 december 1918 naar het weeshuis van de zusters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Oude Dijk (62/173). Op 7 maart 1921 vertrekt ze vandaar naar de Demer 9 te Eindhoven.

Paulus Antonius Embregts vertrekt op 17 mei 1918 naar het weeshuis  van de fraters  van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid in de Nazarethstraat (64/59) waar vandaan hij op 5 juni 1926 vertrekt naar wijk D nummer 60 te Mill en St Hubert.

Henricus Paulus Embregts vertrekt op 17 mei 1918 naar het weeshuis van de fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid in de Nazarethstraat (64/59) waar vandaan hij op 5 juni 1926 vertrekt naar Diessen waar hij een betrekking bij kleermaker Cornelis Joannes van de Wouw had aanvaard. Hij heeft wel eens verteld hoe hij daar beschimmeld brood te eten kreeg waardoor hij er maar kort heeft vertoefd.

 

Henricus Paulus Embregts keert  op 3 october 1928 terug uit Halsteren waar hij  in dienst was geweest bij kleermaker Marinus Meesters, hij vestigt zich in de van Gilsstraat 27. Als vrijgezel woont hij hierna in verscheidene kosthuizen, zo verhuisd hij op 16 januari 1929 naar de Akkerstraat 29, op 6 augustus 1929 naar de Bredascheweg 98, op 3 december 1930 naar de Bredascheweg 53, op 27 april 1931 naar de Jan van Galenstraat 32, op 12 april 1932 naar de Oeverstraat 63, op 8 november 1933 naar de Nazarethstraat 57, op 14 december 1934 naar de Telegraafstraat 52 en op 30-11-1935 naar de Daendelstraat 80 en tot slot op 3 juni 1935, na zijn huwelijk met Josephina van Amelsfort naar Halsteren naar Lepelstraat 55a gemeente Halsteren waar het jonge stel de kleermakerij van Marinus Meesters had overgenomen.

 

Franciscus Dionisius Embregts vertrekt op 17 december 1920 van de Uitweg 3 naar de Goirkestraat 110 de woning van zijn zoon Joannes Cornelius Embregts en Maria Cornelia Beeris. Hij leidt vanaf toen een min of meer ongeregeld bestaan, dan werkt hij hier en dan daar zo ook met zijn huisvesting, zo af en toe woont hij kort bij een van zijn kinderen.

 

Wilhelmina van Beurden woont kort bij haar zoon aan de Uitweg 3, ze keert op 16 augustus 1913 daar terug uit Breda en vertrekt op 22 december 1913 weer naar Breda, misschien is de drukte haar wel wat te veel geworden met de komst van haar zoon en zijn kinderen.

 

Op 11 maart 1922 keert Franciscus uit Amersfoort terug en trekt in bij zijn zuster Johanna en haar echtgenoot Henricus Ludovicus van Vught in de Veldhovenstraat 32. Op 5 juli 1922 kort voor het overlijden van zijn zuster vertrekt Franciscus naar de Oerleschestraat 7. Hierna verhuisd hij zeer frequent op 4 mei 1923 naar de Zuid Oosterstraat 63, op 14 januari 1924 naar de Anna Paulownastraat 2, op 17 april 1926 naar de Vlimmenhoefstraat 52, op 8 mei 1926 naar de Oranjestraat 2, op 3 februari 1927 naar de Anna Paulownastraat 2, op 2 juni 1930 naar de Zwaanstraat 2, op 1 januari 1931 naar de Piusstraat 1, op 4 juli 1913 naar de Emmastraat 8, op 2 october 1931 naar de Zwijsenstraat 74, op 7 november 1933 naar de Anna Paulownastraat 2, op 10 juli 1936 naar de Hoogvensestraat 199, op 11 mei 1937 naar de Veldhovenstraat 20 en op 27 januari 1938 naar de Joannes van Oisterwijkstraat 17. Van beroep was Franciscus in die tijd grondwerker. Hij heeft het overlijden van zijn vrouw nooit kunnen verwerken en is daardoor langzaam maar zeker een eenzame van zijn kinderen vervreemde oude man geworden. Op 4 october 1944 kort voor de bevrijding is Franciscus te Loon op Zand overleden. Slechts een paar van zijn kinderen en kleinkinderen waren op zijn begrafenis aanwezig omdat het vanwege de beschietingen te gevaarlijk was daar naar toe te reizen.

 

Persoonskaart van Franciscus Dionisius Embregts, 54/869, 28-04-1943

Registratie bevolkingsregister 84/704, Joannes van Oisterwijkstraat 17 Tilburg

Persoonsbewijs, nummer PB 61114, afgegeven 05-11-1941

23-09-1943, Gasthuistraat 9, Loon op Zand

 

Bericht in de Tilburgsche Courant van 6 juni 1889.

 

Tijdens een hevig omweer dat maandagmorgen boven onze stad woedde, werd de landbouwer M.G. (Marinus Gijsbrechts oud 60 jaren) door de bliksem getroffen, hij liep vanaf de Trouwlaan met een hooigaffel op zijn schouder naar de wei, zijn schouder was als door een hagelschot ingedeukt, de bliksem ging verder over zijn lichaam en verbrandde diverse kledingstukken en verbrijzelde de klompen, de man was op slag dood.

 

Marijnes Gijsbrechts is op 7 juni 1828 te Chaam geboren en te Tilburg overleden op maandag 3 juni 1889. Hij was getrouwd met Clara Diepstraten, geboren Chaam 4 juni 1834 en overleden Tilburg 12 augustus 1906. Marijnes was de schoonvader van mijn grootvader Franciscus Dionisius Embregts.

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad