Status Animarum:

 

XXI-a3v - 1858-

Hubertus Matheus Spieringhs en Johanna Maria Embregts en hun nakomelingen

Dochter van: Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden

Zoon van: Abraham Josephus Spieringhs en Maria Anna Volders

 

 


 

 

Biografie

 

Op de spie van de Tivolistraat en de St. Josephstraat stond vroeger het café-restaurant Bellevue. Het pand dat van oudsher bekend stond als “De Pijl” was rond 1900 eigendom van smid Hubertus Matheus Spieringhs, die zelf woonde op nr. N490, vanaf 1910 Bosscheweg 240, en daar overleed op 31 maart 1901. Het pand N491 werd gehuurd en bewoond door schoensnijder/logementhouder J. Weber. Na de dood van Spieringhs bleef de weduwe Spieringhs-Embregts het pand Bosscheweg 240 bewonen. In 1910 was Jos Spieringhs de bewoner van de herberg de Pijl. In dat jaar werden de onroerende goederen van de familie Spieringhs publiek te koop aangeboden door notaris Maas. Koop 1 bestond uit het vanouds genaamde huis “de Pijl” aan de Heuvel nr. 63 met de woning daarnaast bekend als het pand Bosscheweg 240, dan bewoond door tapijtwever L. Pauwels. Koop 2 bestond uit de daarnaast liggende woning bekend als Bosscheweg 238, bewoond door de weduwe Van de Ven-de Hoon, koop 3 bestond uit de massa van de kopen 1 en 2 en koop 4 uit het pand Bosscheweg 234, bewoond door aanzegger Rabanus van den Besselaar. Tenslotte was er koop 5: de massa van de vorige kopen. Volgens de notaris een schoon geheel uitmakende voor hotel en koffiehuis op uitmuntende stand”. De finale verkoping vond plaats in de herberg van Spieringhs op 25 october 1910. Fabrikant Petrus C.L.A. Lombaers werd eigenaar van koop 5 dus van al de onroerende goederen van de familie Spieringhs. Hij verbouwde niets, maar verhuurde “de Pijl” aan Cornelis Gregorius Hermans, geboren te Ginneken op 22 december 1876. Of Lombaers of Hermans hebben de naam “de Pijl”  veranderd in pension-café-restaurant Bellevue. Hermans verhuisde in 1932 naar café “Central” aan de Heuvel. De nieuwe caféhouder in Bellevue werd Cornelis Jan van de Weijdeven, geboren te Tilburg op 8 november 1902. Op de gevel rechts reclame voor de firma Henri Majoie aan de Koestraat, handelaar in dranken.

 

Hubertus Matheus Spieringhs was een zoon van Abraham Joseph Spieringhs, van beroep schoenmaker, en Maria Anna Volders en te Tilburg op 21 september 1881 getrouwd met Johanna Maria Embregts een dochter van Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden. Hubertus Matheus Spieringhs was een zwager van mijn opa Franciscus Dionisius Embregts.

 

Bericht in de Tilburgse Courant van 17-08-1902

 

Donderdag voormiddag brak brand uit bij de Weduwe Spieringhs aan de Heuvel, waardoor de zolder van woning en herberg de "Pijl" ook uitbrandde. De beneden-verdieping kreeg veel waterschade.

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1880-1890 fiche 368 registratie 16/310

Hubertus Matheus Spieringhs en Johanna Maria Embregts XXI-a3v wonen met hun gezin in wijk L nummer 143, Hubertus was van beroep smid en op 16 augustus 1911 van Goirle gekomen, Johanna Maria kwam van wijk L nummer 245, onder aanmerkingen is vermeld L 170b.

Zij hadden inmiddels drie kinderen:

XXII-a3v.1 Joannes Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 october 1982

XXII-a3v.2 Adrianus Paulus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 14 juni 1884

XXII-a3v.3 Henricus Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 februari 1887

 

Volkstelling Tilburg 1889-1890 fiche 507 registratie 17/29

Het gezin van Hubertus Matheus Spieringhs en Johanna Maria Embregts woont in wijk J nummer 29, het beroep van Hubertus is nog steeds smid, onder aanmerking is vermeld naar N 331 en naar N 490 het huis naast de uitspanning "De Pijl" aan de Bosscheweg waarvan Matheus eigenaar was. Johanna Maria vertrekt op 21 october 1899 naar Amsterdam.

Naast hun kinderen die er wonen is het een komen en gaan van vreemdelingen.

Bij de telling woonden er de volgende personen:

Joannes Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 october 1882, vertrekt op 28 september 1899 naar Dongen.

Adrianus Paulus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 14 juni 1884, vertrekt op 13 april 1896 naar Heijthuizen en keert daarvan op 6 april 1898 terug.

Henricus Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 februari 1887, vertrekt op 14 april 1898 naar Heijthuizen en keert daarvan op 9 mei 1899 terug, vertrekt daarna op 21 october 1899 naar Amsterdam.

Joannes Franciscus van den Oetelaar, niet verwant, geboren Borgerhout 2 mei 1847, beroep koopman, vertrekt op 5 december 1893 naar 's-Hertogenbosch.

XXII-a3v.4 Leocadius Aloysius Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 9 juli 1890, overleden Tilburg 10 juli 1893.

XXII-a3v.5 Maria Anna Spieringhs, dochter, geboren Tilburg 4 november 1892, vertrekt met haar moeder op 21 october 1899 naar Amsterdam

XXII-a3v.6 Joanna Antonia Spieringhs, dochter, geboren Tilburg 2 december 1893, vertrekt met haar moeder op 21 october 1899 naar Amsterdam.

Diederick Adriaan Vermaas, niet verwant, geboren Middelburg 23 november 1862, beroep commissionair, op 29 maart 1895 van Rotterdam en op 1 juni 1895 vertrokken naar 's-Hertogenbosch.

Maria Schuurmans, niet verwant, geboren Best 21 september 1867, dienstbode, op 19 september 1895 van Best aangekomen en op 17 juli 1896 vertrokken naar Best.

XXII-a3v.7 Josephina Maria Spieringhs, dochter, geboren Tilburg 6 juni 1895 en overleden Tilburg 10 september 1895

Martinus Manders, niet verwant. geboren Mierlo 25 october 1852, op 9 december 1896 aangekomen van Norg, Rijks Werk Instellling Veenhuizen en op 31 juli 1899 vertrokken naar Duitsland.

Bernardus Roelofsen, niet verwant, geboren Franeker 1 januari 1859, beroep timmerman, op 10 februari 1892 vanuit Achel in België aangekomen en op 29 september 1893 vertrokken naar N656.

Adriana van Overdijk, niet verwant, dienstbode in dienst, geboren Oirschot 29 november 1878

op 3 juni 1898 vanuit Oirschot aangekomen en op 10 januari 1899 naar Rotterdam vertrokken.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1900-1910 fiche 806 registratie 43/22

Hubertus Matheus Spieringhs en Johanna Maria Embregts wonen met hun gezin in wijk N nummer 490 de Oude Bosscheweg, Hubertus is daar op 31 maart 1901 overleden. Johanna Maria was op 5 juli 1900 uit Arnhem terug gekeerd en vertrok op 18 december 1902 naar Breda.

Op dit adres woonden verder de volgende personen:

Hubertus Adrianus Obbens, kostganger, niet verwant, geboren te Tilburg 8 februari 1848, beroep verver, vertrokken naar K 777.

Adrianus Jacquemijns, kostganger, niet verwant, geboren Tilburg 30 maart 1849, beroep opperman, vertrekt 16 januari 1901 naar N 247.

Henricus Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 februari 1887 en overleden Rotterdam 21 september 1902.

Maria Anna Spieringhs, dochter, geboren Tilburg 4 november 1892, vertrekt op 18 december 1902 met haar moeder naar Breda.

Joanna Antonia Spieringhs, dochter, geboren Tilburg 2 december 1893 en overleden Tilburg 1 juli 1900

Johannes Josephus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 28 october 1882, beroep smid, komt op 7 juni 1910 terug uit Dongen en vertrekt naar M 346

Adrianus Paulus Spieringhs, zoon, geboren Tilburg 14 juni 1887, beroep smid, komt op 9 juni 1902 terug uit Poppel en vertrekt op 9 juni 1902 naar Wouw.

 

Bevolkingsregister Breda klapper vrouwen 1900-1918 registratie 17/2

Johanna Maria Embregts, geboren Tilburg 6 februari 1858, vorige woonplaats Tilburg en weduwe van H.A. Spieringhs wordt op 23 december 1910 als hoofd ingeschreven op het adres Nieuwehuizen 18. Bij haar was haar dochter Anna Maria Spieringhs, geboren Tilburg 16 november 1892 en op 6 juli 1916 getrouwd met J. Schouten, en die op 13 februari 1919 naar Amersfoort vertrekt. Op 11 december 1911 komt vanuit Tilburg Wilhelmina van Beurden, weduwe van J.C. Embregts, moeder van Johanna Maria en geboren te Tilburg 1 november 1825 aan op genoemd adres die op 16 augustus 1913 weer naar Tilburg terug keert. Op 29 december 1913 komt Wilhelmina van Beurden wederom van Tilburg naar Breda en keert op 23 februari 1915 weer naar Tilburg terug. Op 30 september 1918 komt Anna Maria Schouten, een kleindochter van Johanna Maria Embregts, en te St. Michielsgestel op 5 juli 1918 geboren naar de Nieuwehuizen 18 die op 13 februari 1919 weer vertrekt naar Amersfoort.

Opmerking: met Anna Maria Spieringhs wordt waarschijnlijk Maria Anna bedoeld geboren te Tilburg op 04-11-1892.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939 fiche 1503 registratie 62/274

Johanna Maria Embregts woont in de Veldhovenstraat 20 te Tilburg, zij was daar op 11 maart 1937 vanuit Hoeven, wijk J nummer 35 aangekomen met haar kleindochter Wilhelmina Maria Schouten. Op 28-12-1937 vertrekt ze met haar kleindochter naar Hoeven, Bredasebaan J 37 te Seppe.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad

 

 

Naar de website van de familie Spieringhs