Status Animarum:

 

XX-a3-b - 1835-1878

Arnoldus Embregts en Johanna Maria van de Sande

 

Zoon van: Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts

Dochter van: Joannes Cornelis van de Sande en Catharina van Huikelom

 

 


 

 

Biografie

 

 

Arnoldus Embregts XX-a3-b wordt op 21 maart 1835 in de Hoekschestraat in de wijk Veldhoven nummer 1039 te Tilburg geboren als zoon van Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts. Als getuigen bij de aangifte van de geboorte op het stadhuis te Tilburg waren aanwezig Cornelis Comans, oud 35 jaar, de directe buurman van Johannes Baptist Embregts en Cornelis van Hest, oud 44 jaar. Johannes Baptist Embregts en Cornelis van Hest konden de akte van aangifte niet ondertekenen omdat ze niet konden schrijven. Ambtenaar van de Burgerlijken Stand was wethouder A. van der Voort. Op 4 mei 1865 trouwt Arnoldus te Udenhout met Johanna Maria van de Sande, dochter van Joannes Cornelis van de Sande en van Catharina van Huikelom.

 

Pas in het jaar 1866 wordt de nalatenschap van Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts onder de drie kinderen verdeeld waarvan een notariŽle akte is opgemaakt door Notaris Adrianus Johannes Verschure. De totale waarde van de nalatenschap bedroeg 1260 gulden. Arnoldus ontving een deel uit de inboedel ter waarde van 280 gulden en bovendien nog een bedrag van 140 gulden aan contant geld.

 

 

De handtekening van Arnoldus Embregts bij het huwelijk van Theodorus van den Hurck en

Wilhelmina van de Sande op 5 mei 1868

 

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1860-1870 fiche 138 registratie 9/31

Arnoldus Embregts XXa3 woont in die periode bij Peter Paulussen in wijk J nummer 32, vermoedelijk in dienst en in de kost als timmerman.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1870-1880 fiche 217 registratie 10/177

Arnoldus Embregts XX-b en Johanna Maria van de Sande wonen met hun gezin in wijk H nummer 172 (10/177) Arnoldus was van beroep timmerman en is op 2 juli 1878 op dit adres plotseling overleden.

Op bovengenoemd adres woonden verder de volgende personen:

XXI-b1 Johannes Cornelius Embregts, zoon, geboren 7 maart 1866

XXI-b2 Cornelia Embregts, dochter, geboren 17 maart 1867

Augustinus Hooijen, geen bloedverwant, geboren Netersel 10 juni 1851, beroep timmerman, vertrekt op 23 april 1878 naar Antwerpen.

Wilhelmus Hooijen, geen bloedverwant, geboren Netersel 31 november 1847, beroep timmerman, vertrekt op 2 october 1870 naar Bladel.

XXI-b4 Anna Catharina Embregts, dochter, geboren 24 januari 1871, overleden 12 juli 1871

XXI-b5 Andreas Martinus Embregts, zoon, geboren 22 juni 1872

XXI-b6 Anna Maria Embregts, dochter, geboren 6 april 1874, overleden 25 februari 1875

Joannes Cornelis van de Sande, behuwd vader, geboren Hilvarenbeek 21 december 1801, komt op 20 maart 1875 van Berkel en overleden op dit adres 10 juni 1875

Arnoldus Stevens, niet verwant, leerling timmerman, geboren Reusel 15 mei 1857 , komt op 20 october 1875 van Reusel.

Henricus Maas, niet verwant, beroep timmerman, geboren Hulsel 7 maart 1844, komt op 18 maart 1876 van Udenhout, overgebracht H121 folie 125.

Hendrik Nanna, niet verwant, beroep timmerman, geboren Leiden 20 maart 1824, komt op 24 november 1876 van Amsterdam, vertrekt op 19 april 1877 naar ..........

XXI-b7 Adriana Maria Embregts, dochter, geboren Tilburg 27 april 1876

Augustinus Philippus Ammann, niet verwant, beroep timmerman, geboren Lage Mierde 17 september 1855, op 16 maart 1878 vanuit Reusel aangekomen

XXI-b8 Arnoldus Petrus Embregts, zoon, geboren Tilburg 19 juli 1878

 

Bevolkingsregister Tilburg 1880-1890 fiche 338 registratie 12/6

Het gezin van Arnoldus Embregts en Johanna Maria van de Sande woont in wijk H nummer 256 (12/6), onder aanmerkingen is vermeld H 258 en H 256 Arnoldus is reeds overleden.

Op dit adres wonen de volgende personen:

Johannes Cornelis Embrechts, zoon, geboren Tilburg 4 maart 1866

Cornelia Embrechts, dochter, geboren Tilburg 17 maart 1867

Andreas Martinus Embrechts, zoon, geboren Tilburg 22 juni 1872

Adriana Maria Embrechts, dochter, geboren Tilburg 17 april 1876

Arnoldus Petrus Embrechts, zoon, geboren Tilburg 20 juli 1878

Arnoldus Stevens, niet verwant, geboren Reusel 21 maart 1857, beroep timmerman, overgebracht naar H 239 folie 251

Adrianus Stevens, niet verwant, geboren Reusel 22 december ...., beroep timmerman, overgebracht naar H 239 folie 251

 

Bevolkingsregister Tilburg 1890-1900 fiche 508 registratie 17/105

Het gezin van Arnoldus Embregts en Johanna Maria van de Sande woont in wijk J nummer 106 (17/105), Johanna Maria is op dit adres 12 november 1899 overleden, Arnoldus was reeds overleden.

Op dit adres wonen de volgende personen:

Johannes Cornelius Embregts, zoon, beroep timmermanknecht, vertrekt naar wijk J nummer 107

Cornelia Embregts, dochter, beroep naaister

Andreas Martinus Embregts, zoon, beroep timmerman

Adriana Maria Embregts, dochter

Arnoldus Petrus Embregts, zoon, vertrekt naar wijk K nummer 371, Congregatie van Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.

 

Arnoldus Embregts was  van beroep timmerman die als zelfstandig aannemer zijn beroep uitoefende. Hij is te Tilburg op 2 juli 1878 overleden. Zijn zoon Johannes Cornelis is later in zijn voetsporen getreden als zelfstandig aannemer waarschijnlijk samen met zijn broer Andreas Martinus.

 

Op 19 april 1895 passeert er voor Notaris P.W. Haas een akte van schuldbekentenis met de volgende inhoud:

Notarieel archief Tilburg invoernummer 548/106

Akte van schuldbekentenis door 1/ Johanna Maria van de Sande, weduwe van Arnoldus Embrechts, 2/ Johannes Cornelius Embrechts, timmerman, 3/ Cornelia Embrechts, naaister, allen te Tilburg, aan Andreas Blomjous, houthandelaar te Tilburg, van É 500,=

 

Op 18 juni 1928 diende landbouwer Nicolaas Schalken aan de  Pater Donderstraat 1≤ te Tilburg een aanvraag voor vergunning in bij het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tilburg, voor het oprichten of vernieuwen van een gebouw, in dit geval een nieuw te bouwen veestal en graanschuur aan de Pater Donderstraat kadastraal bekend Sectie A nummer 2187. Met de uitvoering van het bouwwerk zou belast worden Embregts (bedoeld wordt Johannes Cornelius) wonende te Tilburg aan het Lijnsheike nummer 65.

De bouwsom bedroeg 4070 gulden waarbij vermeld dat de drekstoffen zouden worden afgevoerd naar een gierput en de drinkwatervoorziening zou plaats vinden door middel van een pomp.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad