Status Animarum:

 

XX-a1 - 1827-1908

Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden

 

Zoon van: Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts

Dochter van: Johannes van Beurden en Paulina van de Zande

 

 


 

 

Biografie

 

 

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 wordt te Enschot geboren op 1 december 1827. Bij de aangifte van zijn geboorte op het stadhuis moest zijn vader Johannes Baptist in het bijzijn van Cornelis Kleijberg van beroep schoolonderwijzer en Antonius Michiels van beroep winkelier, als getuigen, zijn pas geboren zoon als bewijs lijfelijk tonen aan de Burgemeester, als ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Berkel Enschot en Huijclom. Johannes Baptist Embregts kon de akte van aangifte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet meester was. Johannes Cornelius groeit op in de Hoekschestraat in de wijk Groeseind te Tilburg.  Als hij 24 jaar oud is trouwt hij te Tilburg op 6 mei 1852 met Wilhelmina van Beurden. In de trouwakte is vermeld dat hij een certificaat van de Nationale Militie heeft overhandigd wat betekend dat hij in militaire dienst is geweest. Als zijn getuigen treden op Norbertus Smulders, van beroep wever, en Johannes Brekelmans van beroep kamerbewaarder op het stadhuis. De getuigen van Wilhelmina waren haar broeders Cornelis en Adrianus van Beurden. Wat opvalt is dat de getuigen van Johannes vreemden waren en dat zijn broer Arnoldus geen getuige was. Kon Arnoldus op dat moment niet ter plaatse zijn of leefden beide broeders in onmin met elkaar. Kan dit de verklaring zijn dat de nalatenschap van hun ouders eerst in 1866 bij notariŽle acte wordt verdeeld, wie zal het zeggen, in ieder geval is het later dan toch weer goed gekomen want de eerste zoon van Arnoldus noemt hij naar zijn broeder Johannes Cornelius. Johannes en Wilhelmina trekken na hun trouwen in bij de moeder van Wilhelmina, de weduwe Paulina van de Zande die woont in de wijk Heuvel nummer 2384.

 

Johannes Cornelius is zijn hele leven wever geweest. Omstreeks 1855 had hij  personeel in dienst hetgeen wordt bevestigd in de geboorteakte van zijn dochter Johanna, waarin is vermeld dat de getuige Cornelis van Iersel een geŽmploijeerde van Johannes Cornelius was. In het adresboek van het jaar 1881 wordt melding gedaan dat Johannes als wever in het bezit was van meer dan twee getouwen. Personalia van personen met maar ťťn getouw werden in het adresboek niet opgenomen wat betekende dat Johannes  een van de grotere thuiswevers in Tilburg is geweest.

 

Pas in het jaar 1866 wordt de nalatenschap van Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts onder hun  drie kinderen verdeeld waarvan een notariŽle akte is opgemaakt door Notaris Adrianus Johannes Verschure. De totale waarde van de nalatenschap bedroeg 1260 gulden. Johannes Cornelis ontving de ouderlijke woning woning met hof en erf in de wijk Veldhoven, ter waarde van 360 gulden en bovendien nog een bedrag van 60 gulden aan contant geld.

 

 

BEVOLKINGSREGISTER TILBURG

 

Bevolkingsregister Tilburg 1849-1859 fiche 103 registratie 15/264

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 en Wilhelmina van Beurden trouwen te Tilburg op 6 mei 1852 en nemen hun intrek in de wijk Heuvel nummer 2384, de woning van  Paulina van de Sande, de moeder van Wilhelmina. Op 3 october 1852 wordt daar hun zoon Johannes Baptist XXI-a1 en op 23 maart 1855 hun dochter Johanna XXI-a2 geboren. Naast het gezin van Johannes en Wilhelmina wonen er ook nog twee kinderen van Paulina van de Sande namelijk Cornelis van Beurden geboren in 1818 en Adriaan van Beurden geboren in 1821. De echtgenoot van Paulina, Johannes van Beurden, was toen al overleden. Als op 19 december 1855 Maria Aerts, de moeder van Johannes Cornelius overlijd, verhuisd  hij met zijn gezin naar de ouderlijke woning in de Veldhoven 1562 (Hoekschestraat).

 

Bevolkingsregister Tilburg 1860-1870 fiche 146 registratie 10/137

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 en Wilhelmina van Beurden wonen  met hun gezin in wijk K nummer 111 (10/137), Johannes is van beroep wever.

Zij hebben drie kinderen:

XXI-a1 Johannes Baptist Embregts, zoon, geboren Tilburg 3 october 1852

XXI-a2 Johanna Embregts, dochter, geboren Tilburg 23 maart 1855

XXI-a3 Johanna Maria Embregts, dochter, geboren Tilburg 6 februari 1858

 

Bevolkingsregister Tilburg 1870-1880 fiche 240 registratie 13/171

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 en Wilhelmina van Beurden wonen met hun gezin in wijk L nummer 166 (13/171)

Zij hebben vijf kinderen:

XXI-a1 Johannes Baptist Embregts, zoon, geboren Tilburg 3 october 1852, beroep wever

XXI-a2 Johanna Embregts, dochter, geboren Tilburg 23 maart 1855

XXI-a3 Johanna Maria Embregts, dochter, geboren Tilburg 6 februari 1858, schoolleerlinge, vertrekt op 31 october 1879 naar Veghel

XXI-a4 Franciscus Dionisius Embregts, zoon, geboren Tilburg 22 december 1860, schoolleerling

XXI-a6 Adriana Embregts, dochter, geboren Tilburg 28 september 1866, overleden te Tilburg 5 mei 1874

Hun zoon Paulus XXI-a5, geboren 30 september 1863 is te Tilburg op 31 december 1868 overleden

 

Volkstelling Tilburg 1879-1880 fiche 367 registratie 16/249

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 en Wilhelmina van Beurden wonen met hun gezin in wijk L nummer 245 (16/249)

Zij hebben drie kinderen:

XXI-a1 Johannes Baptist Embregts, zoon, geboren Tilburg 3 october 1852, beroep wever, onder aanmerkingen is vermeld, overgebracht L 225

XXI-a3 Johanna Maria Embregts, dochter, geboren Tilburg 6 februari 1858, schoolleerlinge, keert 3 februari 1882 terug uit Veghel, onder aanmerkingen is vermeld, naar L 149 (16/152)

XXI-a4 Franciscus Dionisius Embregts, zoon, geboren Tilburg 22 december 1860, beroep timmerman, onder aanmerkingen is vermeld, naar L 84

XXI-a2 Johanna Embregts, dochter, geboren Tilburg 23 maart 1855, onder aanmerkingen is vermeld, naar L 149 (16/152). Op 16 februari 1882 trouwt Johanna met Henricus Ludovicus van Vught, het adres L 149 is de woning waar ze dan gaan wonen.

 

Op zeker moment zijn alle kinderen de deur uit en wonen Johannes en Wilhelmina alleen in het huis L 245. Reeds eerder is er sprake geweest van een verbouwing van het huis in twee aparte, wat wij nu noemen, wooneenheden. Op blad 249 van het bevolkingsregister 1880-1890 is namelijk ook vermeld dat in de woning L 245 ook nog hebben gewoond Petrus Cornelis van Heijkelom met zijn vrouw Margaretha Johanna Hogenhout en zoon Johannes Heijkelom. Op 26 november 1889 zijn deze naar Amsterdam vertrokken.

 

Volkstelling Tilburg 1889-1900 fiche 538 registratie 23/93

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 woont met zijn vrouw Wilhelmina van Beurden in wijk L nummer 270 (23/93), alle kinderen zijn dan vertrokken.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1900-1910 fiche 757 registratie 32/93

Johannes Cornelius Embregts XX-a1 en Wilhelmina van Beurden wonen in wijk L nummer 296 (32/93). Johannes was van beroep wever en is op  20 maart 1908 op dit adres overleden.

 

Bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 fiche 1056 registratie 52/97

Begin 1910 keert Wilhelmina van Beurden van (66/67) terug in haar woning in de Hoekschestraat 7 (52/97). Op 5 juli 1910 was haar dochter Joanna Maria, weduwe van Hubertus Spieringhs, met haar dochter Maria Anna Spieringhs, uit Antwerpen aangekomen en op 22 december 1910 weer naar Breda vertrokken. Op 14 juni 1911 vertrekt Wilhelmina naar de Enschotsebaan 37 (10/163) de woning van haar zoon Johannes Baptist, vanwaar ze op 6 november 1911 naar de Houtstraat (21/77) de woning van haar kleinzoon Johannes Cornelius Aloysius, vertrekt. Op 29 november 1911 vertrekt Wilhelmina vandaar naar Leo ....... straat 17b te  Breda. Op 11 december 1911 wordt Wilhelmina ingeschreven bij haar dochter Johanna Maria Spieringhs-Embregts aan de Nieuwehuizen 18 te Breda en vertrekt daar op 16 augustus 1913 weer naar Tilburg. Op 29 december 1913 wordt Wilhelmina opnieuw bij haar dochter te Breda ingeschreven om op 23 februari 1915 terug te keren in de woning van haar zoon Johannes Baptist in de Jan Aartestraat 31 te Tilburg waar vandaan ze op 10 maart 1917 vertrekt naar het gesticht van de Zusters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid aan de Heikant 43 (62/43) waar ze op 11 mei 1917 op 92-jarige leeftijd is overleden.

 

 

 

hoofdpagina lsa

persoonlijke biografie

documenten

bezittingen

rechtspraak

fotoalbum

in memoriam

gezinsblad