Voornamen:

 

Hoe worden kinderen vandaag de dag wel niet genoemd, de vreemdste namen staan op geboortekaartjes en in kranteannonces, vaak worden zij genoemd naar personen uit bekende soapseries die ons dagelijks door het medium televisie worden opgedrongen. Hopelijk een voorbijgaand tijdsverschijnsel want eigenlijk doodzonde dat hierdoor een stukje familietraditie verloren dreigt te gaan.

Om onze nakomelingen toch weer eens te laten kennismaken met onze mooie Hollandse namen zoals Clara, Piet, Harrie, Joke, Jan, Leo, Bob, Cor, Anna, Ria, Paul, Kees en ga zo maar door,  volgt daarvan hieronder een uitgebreide opsomming, namen van nu maar ook vanuit een ver verleden die ik bij mijn onderzoek ben tegen gekomen.

 

mannelijk

maar ook

vrouwelijk

maar ook

 

 

 

 

Adrianus

Aad-Ad-Arien-Ariaen-Adriaen-Adri-Janus

Adriana

Ariaenken-Ariken-Jaan

Aloysius

Allewies-Loui

Agata

Eechte

Ambrosius

Broes

Agnes

Neeske-Neeskina-Neysel

Anselmus

Ancem

Aldegonda

Aelke-Olken

Arnoldus

Aert-Aart-Arnt-Nol

Alida

Aeltien-Aleijt-Lijtje

Augustinus

August-Gust-Guus

Angela

Engel-Engeltken

Appolonius

Leunis

Antonia

Antonetta-Teunisken-Teuntie-Netje

Barent

Beris

Appolonia

Lana-Leuntken-Pleuntje

Bastianus

Sebastianus-Baes-Bas

Arnolda

Ardina-Erdien-Ordina-Aartje

Bartholomeus

Meeus-Meeuws

Barbara

Berbel

Bernardus

Bernard-Ben-Bennie

Basilla

 

Christianus

Christ-Corst

Catharina

Catelijn-Lijntken-Lijntje-Lijntie

Cornelis

Cor

Cecilia

 

Corstiaan

Corst

Christina

Christine-Steijnken

Dionisius

Denijs-Daniel-Dion

Clara

Nicolaa

Egidius

Aegidius-Delis-Dielis-Gillis

Cornelia

Neeltie-Kee-Corrie

Embrecht

Emmert-Emmen

Cunera

Kuijntje

Franciscus

Frans

Dijmphena

Dijmpna-Dingen-Dingena

George

Jurien

Edewalda

 

Gerardus

Geert-Gerard-Gerrit

Egidia

Aegidia-Delisken

Godefridus

Goijart-Goort-Geurt

Elisabeth

Bets/Lijske

Gijsbertus

Gijsbert-Gijben-Gijp-Gijs

Emerentia

Emerens-Emke

Henricus

Henri-Harrie

Ester

Hester

Hermannus

Harme-Herman

Geertruida

Truda-Trude

Hubertus

Hubert-Huub-Huib

Gerarda

Geerken-Geritien-Geertien

Hugo

Huig

Gijsberdina

Gerdina-Geerdina-Geertien-Diny

Ivo

Uwen

Helena

Hedewigis-Lena-Leentje-Heijliger-Heijlke-Heijltken-Magdalena-Leonarda

Jacobus

Jacob-Jack-Cobus

Hendrika

Drika

Josephus

Joseph-Judocus-Joost-Joris-Justinus

Henrica

Rica

Lambertus

Lambert-Lamers-Bert

Hermina

Hermana-Hermien

Laurentius

Laurens-Frais-Lavrijs-Rens-Leo

Hildegonda

Hilleke-Hilde

Leocadius

Leo

Ida

Eike-Odilia

Leonardus

Leo

Isabella

Beel-Beelke

Marcelis

Ceel-Zeelen

Jacoba

Jaaxke-Jaxke-Jokkemijn-Coba

Marinus

Mari-Marius-Rinus-Rini

Joanna

Jen-Jenneke-Jenno-Jeanne

Martinus

Mart-Martien-Tienes

Joanna Maria

Jennemie

Matheus

Mathias-Theeuwen

Josephina

Fien-Josè

Michaelis

Michiel-Giel-Gielis-Michael

Laurentia

Laura-Lauke-Vrijnske-Vrijsken

Nicolaas

Cool-Kool-Claes-Klaas-Nico-Niek

Ludolfa

Loefken

Norbertus

Norbert-Bert-Berrie

Lutgardis

Luijtien-Luijtken

Paulus

Paul

Marcella

Marca

Petrus

Peer-Pierre-Piet

Margaretha

Grietje

Quirinus

Krien-Krijn-Qrensen

Maria

Maiken-Maij-Maijken-Meck-Ria

Richardus

Richard-Rijk

Nicolasina

Claesken

Robertus

Robbrecht-Robert-Rob

Norberta

Berta-Betty

Servatius

Faes

Odilia

Oda-Ude-Uke-Eike

Simon

Sijmon-Sijmen

Odrada

 

Theodorus

Dirck-Derick

Petronella

Peerken-Peertie-Petri-Peterken

Waltherus

Walter-Wolter-Woltherus-Wouter-

Wouterus

Philomena

Phele

Wilhelmus

Guilielmus-Willem-Wim

Quirina

Kriena

Willebrordus

Wilbert

Richarda

Rijxken

 

 

Sophia

Fijtje

 

 

Theodora

Dircxken-Dora

 

 

Theresia

Trees-Resi

 

 

Wilhelmina

Wilma-Mina-Mientje-Wilhelma-Mijntje

 

 

Willebrorda

Wilberdina

 

 

 

hoofdpagina lsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wordt ons geslacht met uitsterven bedreigd?

 

 

Als genealoog vraag je jezelf af, hoe vitaal is het geslacht Embregts in relatie tot haar overlevingskansen in onze alsmaar vergrijzende samenleving. Zal er over enkele generaties nog wel sprake zijn van onze aanwezigheid in het Brabantse land? Allereerst moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat het geslacht Embregts in Nederland altijd al een zeer beperkte omvang heeft gehad en bovendien geografisch niet erg verspreid is, haar aanwezigheid beperkt zich hoofdzakelijk tot het midden en westen van Noord Brabant. Om een indruk te geven van haar omvang heb ik enkele jaren geleden bij het Centraal Bureau voor Genealogie opgevraagd hoeveel persoonskaarten er op naam van Embregts in haar archieven aanwezig waren, en dat waren er naar schatting 135. Om een vergelijkend voorbeeld te geven, van het geslacht Van Veen  en Van Hees waren er dat respectievelijk 4135 en 1310. Hierbij moet worden opgemerkt dat het alle houders van een persoonskaart betreft die sinds de invoering hiervan in 1939 zijn overleden dus ook die uit het westen van Noord Brabant waarvan de relatie met het Tilburgse nog niet is aangetoond. Kijk je alleen naar onze regio dan schat ik het aantal kaarten op 75 tot 80. Teruggaand naar onze stamboom moet ik constateren dat reeds verscheidene takken van de familie zijn uitgestorven en dat er in de naaste toekomst nog wel enkele zullen volgen. Gezien de huidige gezinssamenstelling die wat grootte wezenlijk verschilt van vroegere generaties, vrees ik dat het voor onze stamhouders niet eenvoudig zal zijn om ons als geslacht nu en in de verre toekomst te doen handhaven. Om onze stamhouders echter niet al te zeer te ontmoedigen heb ik hen hieronder, voor zover ze mij bekent zijn, allemaal vermeld.

 

 

De stamhouders op een rijtje:

 

Met de geboorte van Arnoldus Embregts op 21 maart 1835 ontstaan er in mannelijke lijn twee hoofdtakken in de stamboom van het geslacht Embregts, de eerste van zijn op 1 december 1827 te Enschot geboren broer Johannes Cornelius en de tweede van de genoemde Arnoldus Embregts zelf. Beide broers waren zonen van Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts. Zij hadden ook nog een zuster genaamd "Johanna" wiens nageslacht wordt voortgezet onder de naam "Loomans".

 

De stamhouders van de hoofdstam:

 

Als stamhouders van de hoofdstam "Johannes Cornelius Embregts" kunnen in volgorde van de opvolgende stamreeks worden aangemerkt:

 

Van de XXIV generatie:

  1e Thomas Martin Joseph Embregts, geboren 01-04-1770

  2e Richard Jacobus Henricus Embregts, geboren 28-06-1968

  3e Joris Norbertus Henricus Embregts, geboren 11-05-1982

 

Van de XXV generatie:

  6e Robert J.H. Embregts, geboren 06-03-1973

  7e Raymond Embregts

  8e Patrick Embregts

  9e Kaim J.M. Embregts, geboren 16-11-1975

10e Jeffrey P.J. Embregts, geboren 31-08-1979

11e Gerardus Johannes Leonardus Maria, geboren 08-06-1987

12e Marcus Henricus Maria, geboren 18-04-1989

13e Antonius Johannes Embregts, geboren 06-02-1987

14e Christianus Laurentius Wilhelmus Embregts, geboren 05-01-1976

15e Stefan Embregts, geboren 14-04-1982

16e Michael Antonius Maria Embregts, geboren 03-07-1984

17e Karsten Embregts, geboren 20-03-1985

18e Martijn Petrus Maria Embregts, geboren 22-10-1986

19e Reinardus J.M. Embregts, geboren 12-03-1987

20e Timmy Embregts, geboren 02-11-1988

21e Coen Embregts, geboren 22-02-1990

22e Dennis Laurentius Henricus Embregts, geboren 24-08-1995

23e Rik Embregts 29-09-1996

24e Bart Embregts, geboren 25-03-2002

 

Van de XXVI generatie:

25e Filipe Augusto Lima Silva Embregts, geboren 27-07-1994

26e Wouter Embregts, geboren 15-12-1999

27e Bart Embregts, geboren 23-01-1998

28e Rick Embregts, geboren 15-06-2000

29e Max Embregts, geboren 11-06-2000

 

 

De stamhouders van de tweede stam:

 

Als stamhouders van de tweede stam "Arnoldus Embregts" kunnen in volgorde van de opvolgende stamreeks worden aangemerkt:

 

Van de XXIV generatie:

28e Johannes Leocadius Gerardus Maria Embregts, geboren 18-10-1967

29e Leocadius Johannes Balthazar Maria Embregts, geboren 28-03-1869

30e Leocadius Jacobus Balthazar Maria Embregts, geboren 21-12-1968

31e Jacobus Maria Rachèl Embregts, geboren 04-06-1973

32e Laurens Franciscus Maria Embregts, geboren 16-08-1976

 

Van de XXV generatie:

33e Harm Henricus Antonius Embregts, geboren 16-03-1999

34e Niels Gerardus Antonius Embregts, geboren 14-11-2003

 

Op het eerste gezicht lijkt het voortbestaan van het geslacht Embregts door deze 19 stamhouders wel verzekerd, echter in ogenschouw nemende dat enkele van hen de dertig jaar al ruim zijn gepasseerd, niet elke stamhouder kinderen zal hebben en weer anderen gemiddeld maar twee, waarvan minstens de helft van het vrouwelijk geslacht zullen zijn dan is de dreiging van uitsterving van ons geslacht niet geheel onwaarschijnlijk. Een appel aan onze stamhouders is dus zeker op zijn plaats.

 

Hier boven zijn niet alle stamhouders van de familie genoemd met name over de jongst geborene en uit Breda ontbreken mij gegevens. Ik verzoek U dan ook vriendelijk laat mij het weten zodat ik alle informatie in onze familiegeschiedenis kan verwerken. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 

 

 

 

De verspreiding van het geslacht Embregts in het jaar 1947

volgens het Centraal Bevolkingsregister

 

De verspreiding van het geslacht Embrechts in het jaar 1947

volgens het Centraal Bevolkingsregister

 

 

 

hoofdpagina lsa