INLEIDING

Het is vandaag

 

 

 

Hartelijk welkom op mijn website

"Het Brabantse geslacht Embregts van stamboom tot familiegeschiedenis"

 

 

Mijn naam is Leo Embregts, voluit Leonardus Franciscus Henricus Embregts, geboren op 20 februari 1939 te Lepelstraat gemeente Halsteren gelegen in het westen van Noord Brabant.

Al een groot aantal jaren ben ik met enige regelmaat bezig met het uitzoeken van onze familiegeschiedenis. De ene keer zonder en de andere keer wel met succes. Zoals bij velen in het Brabantse ligt ook ons verleden bij onze zuidelijke buren de Belgen en wel in Arendonk en omgeving. Mijn onderzoek is daardoor een stuk moeilijker geworden, voornamelijk door de archiefinstellingen die ik ook in BelgiŽ moet bezoeken. Omdat bovendien het vinden van aansluiting met het Belgische geslacht, omstreeks het jaar 1700, nogal wat problemen oplevert heb ik besloten tot een voorlopige afronding te komen van het onderzoek naar de Nederlandse tak van het geslacht Embregts/Embrechts. Vanwege de beperkingen bij het publiceren in boekvorm heb ik besloten dit te doen in de vorm van deze website. Genealogische gegevens zoals akten, kaarten, prenten en foto's kunnen gemakkelijker aan deze wijze van publiceren worden toegevoegd.

 

Ik ben er mij van bewust dat deze publicatie verre van volledig is en dat nog veel informatie ontbreekt. Mocht U dus over relevante informatie beschikken of opmerkingen over deze site willen plaatsen  dan verzoek ik U vriendelijk met mij contact op te nemen of deze aan mij te mailen. Ik vertrouw er op dat U met genoegen naar deze site zult kijken.

 

 

Structuurschema van de  website "Het Brabantse geslacht Embregts"

 

In vier klikken naar Uw directe afstamming.

 

Om snel de door U gezochte personen op te sporen kunt U het best direct gaan naar het "namenregister gezinsbladen". Van daaruit kunt U  naar het persoonlijke gezinsblad en vandaar naar de aangegeven themapagina's Liber Status Animarum, Documenten Bezittingen, Rechtspraak, Fotoalbum en In Memoriam. Vergeet echter niet de overige pagina's zoals het klein grafisch schema en het groot grafisch schema van de stamboom, de namenregister van de themapagina's en de kwartierstaten..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

inleiding

 

KLEIN

STAMBOOMSCHEMA

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

verantwoording

 

 

     

GROOT

STAMBOOMSCHEMA

 

PERSOONLIJKE BIOGRAFIE

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

veranderingen

 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

veranderingen

 

 

     

GEZINSBLADEN

 

NAMENREGISTER

GEZINSBLADEN

 

PERSOONLIJK

GEZINSBLAD

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

   

 

       

 

 

 

 

           

homepage

van de

stamboom

embregts


het belgische

geslacht

 

 

     

NAMENREGISTER

STATUS ANIMARUM

 

PERSOONLIJK

STATUS ANIMARUM

 

 

           
                           

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           

het Nederlandse

geslacht

 

 

 

 

 

NAMENREGISTER

BEZITTINGEN

 

PERSOONLIJKE

BEZITTINGEN

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

 

             

 

 

 

 

           

 

     

 

tijdelijke

pagina

 

 

     

NAMENREGISTER

FOTOALBUMS

 

PERSOONLIJK FOTOALBUM

 

 

           

 

     

 

 

 

     

 

 

 

           

 

     

 

tijdelijke

 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

     

 

e-mail

 

 

     

NAMENREGISTER

IN MEMORIAM

 

PERSOONLIJK

IN MEMORIAM

 

 

           

 

     

 

 

 

     

 

 

 

           

 

     

 

e-mail

 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

     

 

statistieken

 

 

     

KWARTIERSTATEN

 

PERSOONLIJKE

DOCUMENTEN

 

 

           

 

 

 

 

     

 

 

 

           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

RECHTSPRAAK

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Deze website bestaat uit 15 afzonderlijke pagina's met eventuele subpagina's

Openingspagina ofwel homepage

Inleiding met inhoudsopgave

Verantwoording

Veranderingen met vragenlijst

Het geslacht Embregts in BelgiŽ

Het geslacht Embregts in Nederland

Gezinsbladen met namenregister

Liber Status Animarum

De bezittingen van onze voorouders

De rechtspraak en onze voorouders

Fotoalbums

In Memoriam

Kwartierstaten

Klein schema van de stamboom

Groot schema van de stamboom

 

Voor bijzondere vermeldingen of bij bijzondere gelegenheden kan er een tijdelijke pagina zijn toegevoegd.

 

Vanaf elke pagina kunt U door te klikken op knoppen, vlaggen, animaties, afbeeldingen of onderstreepte woorden en namen automatisch doorgaan naar de betreffende themapagina.

 

Vanaf de "Homepage van de Website" ook wel "Openingspagina" genoemd kunt U doorgaan  naar de algemene pagina's "Inleiding", "Verantwoording", "Veranderingen",  "Het Belgische geslacht", "Het Nederlandse geslacht" en de eventuele "Tijdelijke pagina". Vanaf de Homepage kunt U tevens een E-mail naar mij versturen.

 

Vanaf de algemene pagina "Het Nederlandse geslacht" kunt U doorgaan naar de themapagina's "Gezinsbladen met het alfabetisch Namenregister" "Liber Status Animarum", "De bezittingen van onze voorouders", "Rechtspraak en onze voorouders", "Fotoalbums", "In Memoriam", "Kwartierstaten" en de pagina "Klein Schema van de stamboom" en "Groot schema van de stamboom".

 

Alles wat betrekking heeft op de genealogie en de stamboom van het Nederlandse geslacht Embregts is te benaderen vanaf de pagina Het Nederlandse geslacht.

 

Het is de bedoeling dat voor het Belgische geslacht Embregts  een zelfde paginastructuur als van het Nederlandse geslacht wordt toegevoegd.

 

De hoofdpagina van de themapagina "Gezinsbladen" is het "Alfabet" A t/m Z van het namenregister. Door een letter van het alfabet aan te klikken gaat U naar het register van familienamen beginnende met die letter. In het namenregister  kunt U op een naam klikken en gaat U naar het gezinsblad waarin de betreffende persoon voorkomt.  Door in het namenregister op de betreffende letter van het alfabet te klikken gaat men terug naar het alfabet. Vanaf  de pagina "Alfabet" kan men naar de pagina "Het Nederlandse Geslacht", de "Homepage van de Website" en kan men tevens een E-mail versturen.

 

In elk gezinsblad zijn alle aan dat gezin gerelateerde personen vermeld. De meeste personen zijn uiteraard bloedverwanten maar kunnen ook  zijn, aangetrouwde personen met hun ouders, doopheffers, getuigen bij huwelijken maar ook getuigen bij het aangeven van geboorte en overlijden. Ook is aangegeven welke relatie de betreffende persoon heeft met dat gezin. Per gezinsblad zijn, voorzover mij op dit moment bekend is, aangegeven het betreffende echtpaar met hun wederzijdse ouders, de datums van geboorte, huwelijk en overlijden, de getuigen bij deze gebeurtenissen, de kinderen uit het betreffende huwelijk met de geboortedatum, de doopheffers en of getuigen en de gegevens over een eventuele huwelijk van deze kinderen. Door in de gezinsbladen te klikken op een onderstreepte naam gaat men terug of vooruit in de tijd met andere woorden naar het gezin van de ouders of naar het eigen nieuwe gezin. Waar is vermeld "In onderzoek" ontbreken mij de betreffende gegevens en zal hulp van Uw kant bijzonder op prijs worden gesteld.

 

Vanaf elk gezinsblad kan men ook rechtstreeks naar de aan het gezin gerelateerde pagina's "Liber Status Animarum", "Documenten", "Bezittingen", "Fotoalbum", "Rechtspraak" en "In Memoriam".

 

Sinds het Concilie van Trente (1545-1563) waren de pastoors verplicht een administratie bij te houden over het reilen en zeilen in hun parochie. Naast registers van dopen, huwelijk en overlijden moesten zij  tevens een zogenaamd "Liber Status Animarum" bijhouden waarin gegevens over alle tot hun parochie behorende gezinnen werden vermeld zoals onder andere, naam en roepnamen, leeftijd, beroep, niet alleen van de ouders en hun kinderen maar ook van de personen die met het gezin samenleefden.  Het zal duidelijk zijn dat ook in mijn, zo genoemde pagina, van allerhande informatie is en nog zal worden vermeld zoals  over het bevolkingsregister, kadaster en notariaat.

 

Als er van een gezin foto's,  prenten, ansichtkaarten of anderszins beschikbaar zijn dan worden deze in een afzonderlijk "Fotoalbum" getoond. De fotoalbums hebben door hun aard een relatief langere laadtijd die ik gemakshalve bij de betreffende hyperlink heb vermeld. Als U echter enig geduld wilt betrachten kunt U genieten van enige mooie albums.

 

De themapagina "In Memoriam" wil een nagedachtenis zijn aan onze overleden voorouders en wil daarnaast een beeld geven van alle nog aanwezige begraafplaatsen van de familie. Deze themapagina bestaat uit een hoofdpagina en 16 subpagina's. Door in de hoofdpagina op een naam te klikken gaat men naar het grafmonument van de betreffende persoon. Vanaf elke subpagina kan men teruggaan naar de hoofdpagina en vanaf de hoofdpagina kan men terug naar de Homepage van de Website.

 

 

 

De belangrijkste structuur van de website betreft de "Gezinsbladen"

 

In het schema is XII GBL een gezinsblad. Vanaf dat gezinsblad zijn zes verschillende themapagina's te bereiken die door blauwe lijnen met het gezinsblad verbonden zijn. De verschillende themapagina's zijn ook onderling met elkaar verbonden en te bereiken.

Vanaf het betreffende gezinsblad kan men naar de vorige en naar de volgende generatie gaan.

 

 

 

 

De themapagina "Kwartierstaten" bestaat uit een hoofdpagina en 6 subpagina's. In de hoofdpagina wordt in het kort de essentie van een kwartierstaat uitgelegd.

 

Het "Het groot grafisch Schema" geeft een overzichtelijk beeld van de stamboom van het geslacht Embregts vanaf het jaar 1730 tot het jaar 2005. Vanwege de grootte van deze pagina is de laadtijd wat langer en wordt enig geduld gevraagd van de bezoeker. Het "Het klein grafisch Schema" bestaat uit een hoofdpagina en 9 subpagina's. Door in een subpagina met de cursor een blokje  aan te wijzen verschijnt een venster met daarin alle relevante gegevens over de betreffende persoon. Ik laat U graag zelf zoeken naar Uw eventuele plaats in het schema. Door te klikken op de pijlpunten onder aan elke pagina kan men naar de volgende subpagina gaan.

 

De pagina "De bezittingen van onze voorouders" geeft een overzicht van de bezittingen, met name het onroerend goed van onze voorouders.

 

De pagina "Rechtspraak en onze voorouders" geeft uitsluitsel of onze voorouders met het gerecht in aanraking zijn gekomen.

 

Op de pagina "Veranderingen" worden in het kort de recente wijzigingen en aanvullingen van deze website aangegeven. Ook zijn op deze pagina links opgenomen naar de websites van onder andere het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg, het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, de Stamboom Surfpagina Nederland en het Seniorennet BelgiŽ.

 

Om privacy van personen te verzekeren   heb ik besloten om persoonlijke biografieŽn over naamgenoten  eerst te publiceren als deze ten minste  twee generatie verleden zijn. Dit houd bijvoorbeeld in dat er wel biografieŽn zijn van mijn overgrootouders maar niet van mijn ouders, grootouders en mijn eigen generatie. Gegevens die algemeen bekend worden geacht zoals onder andere die over geboorte, huwelijk en overlijden maar ook gezinssamenstelling, uitgeoefende beroepen en  woonplaatsen worden wel vermeld.

 

In deze website zijn grafische schema's opgenomen van het geslacht Embregts. Ook van de aanverwante geslachten zijn eenvoudige schema's van de betreffende stambomen opgenomen of zullen in de nabije toekomst aan deze website worden toegevoegd. De reeds nu opgenomen schema's zijn te bereiken vanaf de pagina

 

Tot slot, de werking van de links zal U snel duidelijk zijn ik wens U hierbij veel succes en veel genoegen bij het bekijken van mijn website.