HET NEDERLANDSE GESLACHT

 

EMBREGTS

 


 

 

 

 

 

 

 

Het wapen van

Noord Brabant

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

 

De speurtocht naar onze voorvaderen eindigt vaak in de jaren 1400 - 1500

Geschreven bewijzen van onze afstamming zijn er dan meestal niet meer en noodgedwongen moeten wij het zoeken naar onze vroegste voorvaderen beŽindigen. Dit betekent echter niet dat het onderzoek naar onze familiegeschiedenis dan is afgelopen. Integendeel, want nu kan begonnen worden met het verder aankleden van ons onderzoek. Met name kunnen wij ons afvragen wie waren onze voorvaderen, in wat voor tijd hebben zij geleefd, wat hebben zij meegemaakt en wie waren hun tijdgenoten. Met andere woorden een stukje vaderlandse geschiedenis geplaatst in het groter verband van Europa en belangrijke gebeurtenissen op wereldschaal.

 

Cu'jus re'gio, e'jus reli'gio

 

 "Die het land regeert, diens godsdienst geldt".

 

Dit gezegde loopt als een rode draad door de geschiedenis van onze voorvaderen. Hoe vaak zijn volkeren hiervoor niet ten strijde getrokken, een aaneenschakeling van geweld, moord en onderdrukking, door de machtigen der aarde misbruikt voor hun vaak heilig verklaarde doel.

Hoe triest is het te moeten constateren dat anno het jaar 2000 zovelen hiervan niets hebben geleerd en zich nog steeds als straatvechters gedragen om hun bevochten machtspositie te behouden.

Maar vooruit niet getreurd over zoveel kortzichtigheid, laten we eens kijken of onze voorvaderen het in dat opzicht beter hebben gedaan.

 

 
 

 
 

 
 

Family Group Sheets

 
 

 
 

 
 

 
 

Family Photo Albums

 
 

 
 

Pedigree Sharts