Van verponding naar het kadaster

 

 

 

Namenlijst

Het Nederlandse geslacht

Homepage

 

 

 

 

 

 

 

Een landelijk belastingstelsel, zoals wij dat nu kennen, ontbrak in vroeger eeuwen. Elk gewest had zijn eigen wijze van belastingheffing, die bovendien van periode tot periode verschilde. Daarnaast werden ook door de lokale overheden belastingen geheven. Belasting werd geheven op zowel roerende als onroerende goederen. Belastingen op roerende goederen werden bijvoorbeeld in de vorm van een impost (indirecte belasting) geheven op consumptiegoederen als bier, wijn, meel, zout, zeep enz. De import- en exportbelastingen werden "convooien" en "licenten" genoemd. Daarnaast werden ook directe belastingen op bijvoorbeeld de veestapel, hoorngeld en paardengeld. Belastingen op bezit werden geheven op bijvoorbeeld het huizenbezit of het grondbezit (vaak verponding genoemd). Daarnaast werden ook belastingen geheven bij de overdracht van onroerend goed. Men betaalde hierbij een bepaald percentage van de koopsom. Men sprak hierbij niet van procenten maar van penningen, bijvoorbeeld 20e penning ofwel 5%. De belastingregisters die door de overheid werden bijgehouden geven zo een beeld van het bezit van onze voorouders.

 

Op 27-01-1808 werd bij Keizerlijk Decreet besloten tot het opzetten van een perceelsgewijs kadaster om te komen tot een meer evenwichtiger grondboekhouding en rechtvaardiger belastingheffing op de onroerende eigendommen van alle Nederlanders. In 1832 waren alle voorbereidende werkzaamheden voltooid en werd op 1 oktober van dat jaar het nieuwe stelsel voor de grondbelasting ingevoerd.

 

Alvorens het echter zover was moesten eerst de volgende zaken in kaart worden gebracht:

 

● Het opmeten en het op kaart intekenen van de gebouwde eigendommen en de ongebouwde eigendommen.

● Het vaststellen van de eigenaren van deze goederen.

● Het bepalen van de grootte van de percelen.

● De schatting van de belastbare opbrengst van ieder gebouwd en ongebouwd goed.

 

Al deze werkzaamheden hebben geleid tot een veelheid aan archiefstukken. Sommige soorten zijn nagenoeg volledig bewaard, anderen slechts gedeeltelijk, terwijl er ook bronnen helemaal verdwenen zijn.

 

In deze themapagina zal ik proberen een zo volledig mogelijk beeld te geven van de eigendommen van onze voorouders. Mijn onderzoek dienaangaande is echter nog niet voltooid zodat hier en daar mijn publicaties wat onvolledig kunnen zijn.

Ik zal echter trachten om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige genealogen vinden dat pas tot publicatie van een onderzoek mag worden overgegaan als dat onderzoek geheel is voltooid. Ik vind het daarentegen wel aardig om deze pagina te zien als een soort van opbergdoos die steeds met nieuwe wetenswaardigheden wordt bijgevuld.

 

 

Namenregister

 

Adrianus van Summeren en Johanna Maria van den Bergh

Wouterus Embregts en Helena de Greeff

Johannes Baptist Embregts en Maria Aerts

Johannes Cornelius Embregts en Wilhelmina van Beurden

Johanna Embregts en Josephus Loomans

Arnoldus Embregts en Johanna Maria van de Sande

Johannes Cornelius Embregts en Maria Magdalena Verhoeven

Cornelia Embregts en Adriaan Schellekens

Andreas Martinus Embregts

Johanna Maria Embregts en Hubertus Matheus Spieringhs

Johannes Cornelius Aloysius Embregts en Wilhelmina van der Linden

Arnoldus Petrus Embregts

Franciscus Johannes Josephus Embregts en Cornelia Geerdina van Iersel

Leocadius Adrianus Maria Embregts en Petronella van der Made

Johannes Cornelius Arnoldus Maria Embregts en Pietronella Maria Kuysters

Marijnes Gijsbregts en Clara Diepstraten

Marinus Josephus Embregts en Philomena Cornelia van Dijk

 


 

 

naam voorouder

geboren

omschrijving

 

 

 

Adrianus van Summeren

Johanna Maria van den Bergh

 

00-00-1705

31-03-1732

 

Adriaan van Summeren wordt op 16-09-1782 te Tilburg begraven

In de begraafakte is vermeld "laat kinderen na, arm"

Hij zal dus geen bezittingen hebben gehad

 

   

 

 

 

 

 

gezinsblad

status animarum

documenten

rechtspraak

in memoriam

fotoalbum

namenlijst bezittingen

 

 

 

 

Johanna Maria van den Bergh wordt op 12-03-1789 te Tilburg begraven

In de begraafakte is vermeld "laat kinderen na"

Voor zover bekend heeft ze geen bezittingen gehad

   
   
   
   
   

 

 

 

 

naam voorouder

geboren

omschrijving

 

Wouterus Embregts

Helena de Greeff

 

15-02-1764

20-08-1763

Wouterus Embregts wordt op 12-04-1805 te Hulsel begraven

In de begraafakte is vermeld "laat geen goederen na maar kinderen"

Hij zal dus geen bezittingen hebben gehad

 

       

Andersoortige documenten betreffende Wouterus Embregts zijn,

voorzover gepubliceerd, opgenomen in de themapagina "Liber Status

Animarum"

 

 

 

gezinsblad

status animarum

documenten

rechtspraak

in memoriam

fotoalbum

namenlijst bezittingen

   

 

 

 

 

naam voorouder

geboren

omschrijving

 

Johannes Baptist Embregts

Maria Aerts

 

02-02-1789

21-12-1792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Baptist Embregts koopt op 20-08-1833 van Maria Anna Mutsaerts, huisvrouwe van Wilhelmus Augustijns en van Elisabeth Mutsaerts een halfhuis met hof en erve, gequoteerd nummer 1037, staande te Tilburg wijk Veldhoven, groot in grond zes roeden twee en negentig ellen. Hij betaald hiervoor in contante vijftig gulden. De koopakte passeert bij Notaris J.A. van Meurs Jr, Repertoire 36, datum van de akte 20 augustus 1833.

 

Johannes Baptist is van beroep kramer met een pak, later zegt hij ook dat hij koopman en winkelier is.

 

Na het overlijden van Johannes Baptist Embregts en zijn echtgenote Maria Aerts passeert op 06-12-1866 voor Notaris Adrianus Johannes Verschure hun testament, onder nummer 188

Hun drie kinderen Johannes Cornelius, Johanna en Arnoldus ontvangen ieder aan contant geld of aan roerende waarde een bedrag van 420,00 gulden.

 

Andersoortige documenten betreffende Johannes Baptist Embregts zijn, voorzover gepubliceerd, opgenomen in de themapagina "Liber Status Animarum"

 

 

   

 

gezinsblad

status animarum

documenten

rechtspraak

in memoriam

fotoalbum

namenlijst bezittingen

 
 

 

 

 

 

 KADASTER TILBURG: wijs 1 aan van eerste kolom

 

Embregts, Johannes Baptist, beroep winkelier, woonplaats Tilburg, kadastrale legger 1e serie, artikel 4974

   

 

                     
  1 2 3+4 7 9 10 11 12 15 16 17 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

Groeseind

K477 tuin 1,28 are 2 0,59   1007 2      
  2

Groeseind

K478 huis+erf 1,59 are 21 0,57   9,00   3      
  3

Groeseind

K479 huis+schop+erf 0,72 are 22 0,26   6,00   4      
  4

Groeseind

K480 tuin 3,33 are 2 1,53     5      
   

 

    6,92 are   2,95 15,00 Bel. 1868          

 

Artikelnummer 1007 nummer 2+3+4+5  Kinderen van Adriaan Dionisius Mutsaerts

 

 

 

 

 

Miuutplan van de wijk Groeseind te Tilburg met als inzet de woning van Johannes Baptist Embregts

Kadastrale sektie K nummers 477 tot en met 480

Totale oppervlakte 6,92 are ofwel 692 m2

 

Linksonder komen twee straten bij elkaar, links de Groeseindstraat en rechts het Hoefstraatje Na de samenkomst slpitsen zij weer in naar linksboven het Hoefstraatje en naar rechtsmidden de Hoekschestraat de huidige Pastoor Smitsstraat. Beide straten komen uit in de Oude Hoekschebaan lopend van middenrechts naar linksboven.