HET BELGISCHE GESLACHT EMBRECHTS

 

 

 

 

Homepage

Register familienamen

Schema stamboom

Belgische connectie

     

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1764 wordt in het Kempische dorp Hulsel een kind gedoopt van het mannelijk geslacht,  zoon van Wouterus Embrechts en Johanna Maria van den Bergh, dat  bij de doop de voornaam Wouterus krijgt. Zoals beschreven in de doopinschrijving is de vader afkomstig van Arendonk en de moeder van Hooge Mierde. In die tijd werkte Wouterus als knecht en Johanna Maria als dienstmeid samen te Weld (Weelde) in BelgiŽ.

Onderzoek in de Belgische archieven heeft al veel informatie over het geslacht Embrechts opgeleverd, echter nog niet de daadwerkelijke aansluiting met het Nederlandse geslacht in relatie tot de genoemde Wouterus Embrechts. Zoals uit de  landkaartjes blijkt is het verspreidingsgebied van de naam Embregts, rechts, en Embrechts, onder, in BelgiŽ vele malen groter dan in Nederland.

Wouterus Embrechts, die op 15 februari 1764 te Hulsel is gedoopt trouwt op 27 april 1788 te Tilburg met Helena de Greef, en wordt aldus de stamvader van het Midden-Brabantse geslacht Embregts dat zich voornamelijk in de regio Tilburg heeft gevestigd.

 

 

   

Ook in West-Brabant komt de naam Embregts veel voor. Of deze enige relatie hebben met het Midden-Brabantse is op dit moment nog niet bekend, wel dat ook  deze naamgenoten in het Belgische land en wel te Meerle en omgeving hun oorsprong hebben. Hulp van onze Belgische naamgenoten zou hier zeer welkom zijn.

 

Gezien de tijd die nog nodig is voor het Belgische onderzoek heb ik na rijp beraad besloten allereerst mijn aandacht en tijd te besteden aan de voltooiing van het onderzoek naar de Nederlandse tak van het geslacht Embregts. Anderen zullen dan, voortbordurend op de resultaten van mijn onderzoek, hun aandacht en energie kunnen richten op onze zuiderburen die ik vanaf deze plaats de hartelijke groeten doe. Als U over informatie beschikt dan verzoek ik U vriendelijk met mij contact op te nemen bij voorkeur via e-mail. Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2007 heb ik aan deze website toegevoegd een pagina "De Belgische connectie" met de bedoeling dat ik daarop reacties zou krijgen die mij verder op het spoor van mijn Belgische voorouders zouden zetten. Helaas moet ik nu tot mijn grote teleurstelling constateren dat tot op heden niemand op mijn oproep heeft gereageerd.

 

Daarom heb ik nu een volledige index toegevoegd van alle personen die behoren tot de stamboom Embrechts en afkomstig zijn uit Arendonk en omgeving. Misschien dat nu de belangstelling is gewekt van de nakomelingen van de voorouders die in deze index zijn genoemd.